“Cross Over” jeb stratēģiskās partnerības sadarbība | Jaunatne smaidam
“Cross Over” jeb stratēģiskās partnerības sadarbība

No 15.  līdz 19. janvārim Čehijas galvaspilsētā Prāgā norisinājās apmācības par stratēģiskās partnerības projektiem "CROSS OVER”. Šajās apmācībās piedalījās četras dalībvalstis – Latvija, Čehija, Lietuva un Horvātija. Latviju pārstāvēja arī biedrības “Jaunatne smaidam” biroja vadītājs Renārs Manuilovs.
 
Apmācībās Latviju vēl pārstāvēja Valdemārpils vidusskola – Inga Fabriciusa, Līgatnes novada Sporta centrs – Viesturs Dumpis, Sociālās inovācijas centrs – Polina Kolobova, Biedrība “Kēfa” – Anna Gerasimova.
Apmācību mērķis bija veicināt izpratni par stratēģiskās partnerības projektiem un sekmētu ilgtermiņa sadarbību starp dažādām organizācijām.  Apmācības tika organizētas sadarbojoties ES programmas valstu nacionālajām aģentūrām, atbildīgā institūcija Latvijā - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
 Apmācību process tika īstenots trīs posmos.
1. posms: nacionāla mēroga apmācības, kurās bija iespēja vairāk uzzināt par stratēģiskās partnerības projektiem, to būtību un kvalitātes kritērijiem, kā arī tika apspriestas pirmās projektu idejas un satikti iespējamie nacionālā mēroga partneri.
2. posms: starptautisku un nacionālu partnerību veidošana, kuras laikā dalībniekiem bija iespēja izmantojot tiešsaistes platformu un apmācītāju atbalstu, meklēt nacionāla un starptautiska mēroga partnerus, ar kuriem kopā attīstīt un īstenot projekta idejas.
3. posms – Čehijā: starptautiska mēroga apmācības, kurās dalībnieki kopā ar saviem nacionālajiem un starptautiskajiem partneriem izstrādāja savas projekta idejas un projekta pieteikumus.
Starptautisko apmācību laikā tika analizētas potenciālo sadarbības partneru darbības sektoru kopīgās un dažādās iezīmes, iespējas kopā realizēt sadarbības projektus. Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Erasmus+ aktivitātes KA2 apstiprinātajiem projektu piemēriem gan dokumentāli, gan tiešsaistē, gan klātienē. Tika aktualizēta tēma par projektu kvalitātes rādītāju uzlabošanu. Praktiskajās nodarbībās bija iespēja organizēt lietišķās tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem, plānot sadarbību projektu realizācijā.
Apmācību laikā ir gūta starptautiskās stratēģiskās partnerības sadarbības plānošanas iemaņas un uzsākts darbs pie starptautiska projekta izstrādes – atbalsta platformas izveides jauniešu organizāciju ilgtermiņa darbības nodrošināšanai.