Ejam ielās! | Jaunatne smaidam
Ejam ielās!

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstīt darba ar jaunatni īstenošanu Vecumnieku novadā.
 
Projekta tiešie mērķi:
1. Attīstīt jauniešu organizācijas darbību un nodrošināt stratēģiskā plāna īstenošanu.
2. Dažādot jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
3. Sekmēt jauniešu sadarbību un labās prakses pārņemšanu Zemgalē.
4. Sekmēt jauniešu informētību un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos vietējā līmenī.
5. Aktualizēt darba ar jaunatni nozīmi un jauniešu organizāciju lomu vietējās kopienas attīstībā.
 
Projekta ietvaros tiks īstenotas piecas aktivitātes:
1. Jauniešu informācijas punkts.
2. Āra dzīves skola.
3. Zemgales jauniešu radošais festivāls.
4. Jauno līderu skola.
5. Vecumnieku novada labo domu un darbu akselerators.
 
Projekta tiešā mērķauditorija ir Vecumnieku novadā dzīvojošie jaunieši. Projekta aktivitātes ir vērstas uz jaunieši dzīves kvalitātes uzlabošanu Vecumnieku novadā. Aktivitātēs dalība būs iespējama ikvienam interesentam. Pasākumos ar ierobežotu dalībnieku skaitu būs pieteikšanās un dalībnieki tiks atlasīti balstoties uz motivāciju dalībai pasākumā. Projekta aktivitātes tiks īstenotas no 2017. gada 20. aprīļa līdz 2017. gada 31. oktobrim. Projekta kopējais finansejums ir 3500,00 euro. 
 
Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.