ENJOY II | Jaunatne smaidam
ENJOY II

Baldones novada bērnu pēcpusdienas centrā "Baltais ērglis" laikā no 01.03.2018.-31.12.2018. uzņēma brīvprātīgo no Spānijas Evaristo  un no 01.07.2018. - 30.06.2019. uzņēma brīvprātīgo no Francijas Anthony. Abi brīvprātīgie Baldonē ieradās "Erasmus+: Jaunatne darbībā" programmas ietvaros.
 
Projekta īstenošana bija būtisks solis brīvprātīgā darba attīstībai Baldonē. Iesaistot starptautiskos brīvprātīgos bērnu centra "Balstais ērglis" darbībā vēlējāmies aktualizēt brīvprātīgā darba nozīmi vietējās kopienas attīstībā.
 
Projekta mērķi bija:
1. Iesaistīt Eiropas brīvprātīgos starptautiskā brīvprātīgā darba popularizēšanā, kā pozitīvu praksi vietējā kopienā pilsoniskās līdzdalības, starpkultūru izglītības, personiskās un sociālās izaugsmes sekmēšanai.
2. Dot brīvprātīgajiem iespēju aktīvi līdzdarboties īpašu projektu ieviešanā un attīstīšanā, kas sekmētu viņu personības izaugsmi. 
 
Brīvprātīgajiem bija iespēja strādāt par jaunatnes darbiniekiem bērnu centrā "Baltais ērglis" - 1. Dalība aktivitāšu plānošanā un īstenošanā, kas lielākoties saistītā ar brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanu bērniem 2. Eiropas Brīvprātīgā darba popularizēšana jauniešiem un vietējais sabiedrībai.   Projekta rezultātā brīvprātīgie guva būtisku darba pieredzi strādājot ar bērniem un jauniešiem. Viņi apguva latviešu valodu, pilnveidoja savu angļu valodu, iepazina citu kultūru. Projekts bija iespēja pilnveidot savas sociālās un profesionālās kompetences tālākai izglītībai un darba dzīvei.
 
Sadarbības partneri: De Amicitia, Spānija un Service Volontaire International France, Francija.
 
Projekta numurs: 2017-3-LV02-KA105-001906