#15TAISLĪMENIS | Jaunatne smaidam
#15TAISLĪMENIS

Projekta mērķis  ir stiprināt biedrības “Jaunatne smaidam” kapacitāti un ilgtspēju vietējā un starptautiskā brīvprātīgā darba programmu koordinēšanā un īstenošanā, kā arī sekmēt vietējās kopienas, jo īpaši jauniešu, informētību par pilsoniskās līdzdalības iespējām un nozīmi vietējās kopienas attīstībā. Projekta mērķauditorija ir organizācijas esošie biedri un jaunieši Vecumnieku, Bauskas un Baldones novados.
Projekta aktivitātes dos iespēju aktivizēt organizācijas esošos biedrus, kā arī piesaistīt jaunus biedrus. Jauniešiem būs iespēja uzzināt par līdzdalības iespējām un Eiropas jaunatnes programmām. Vismaz 15 jaunieši pilnveidos savas līderības prasmes Jauno līderu akadēmijā. Vismaz 10 jaunieši apgūs starptautisko brīvprātīgā darba nometņu vadītāju prasmes. 
Tiks stiprināta organizācijas atpazīstamības, kapacitāte un ilgtspēja. Tiks izstrādāta organizācijas attīstības programmas 2021. – 2023. gadam. Tiks izstrādāta jauna organizācijas vizuālā identitāte un veikti uzlabojumi organizācijas mājas lapā un sociālo tīklu kontos. Organizācijas komandu papildinās jauni starptautisko brīvprātīgā darba nometņu vadītāji un reģionālo nodaļu vadītāji.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 3796,27 euro. Projekts tiks īstenots laika periodā no 01.06.2020. līdz 31.05.2021.