Līdzdalības skola | Jaunatne smaidam
Līdzdalības skola

Biedrība "Jaunatne smaidam"  2014. gada septembrī, oktobrī un novembrī  ir īstenojusi Zemgales NVO projektu programmas projektu "Līdzdalības skola". Tā ietvaros Iecavas un Vecumnieku novados notika apmācību cikls "Līdzdalības skola" un līdzdalības pasākums "Kafija ar politiķiem". Ar šī projekta palīdzību vēlējāmies sekmēt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā vietējā līmenī. Apmācību cikls „Līdzdalības skola” notika paralēli Vecumnieku novadā un Iecavas novadā.

Katrā novadā tika īstenotas 3 apmācības. Apmācību ietvaros to dalībnieki apguva tādus tematus, kā līdzdalība, interešu aizstāvība, nevalstiskās organizācijas un to darbības principi u.c.

Projekts "Līdzdalības skola" tika finansēts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas projektu konkursa pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā Zemgales NVO projektu programmas ietvaros. Projektu konkursu organizēja biedrība "Zemgales NVO atbalsta centrs".