Mums Pieder Pasaule | Jaunatne smaidam
Mums Pieder Pasaule

"Jaunatane smaidam" ir palīdzējusi Rundāles novada jauniešiem sevi apzināties kā atsevišķu un darbotiesspējīgu un varošu sabiedrības grupu no pašiem pirmssākumiem, t.i. 2011. gadā, ar "Līderu skolas" vadīšanu 3 nedēļu nogaļu garumā Mežotnes pilskalnā. Pēc šīs vasaras arī tapa MPP (biedrība "Mums pieder pasaule"), jo sākām skaidri saprast, ko un kā gribam darīt. Šo triju gadu garumā esam sadarbojušies ar "Jaunatne smaidam" - gan braukuši ciemos smelties pieredzi, gan braukuši viens uz otra pasākumiem. Katrā ziņā "Jaunatne smaidam" ceļ jauniešu pašapziņu un ļauj lepoties ar vārdu JAUNIETIS. Paldies Jums!