Starptautiskas brīvprātīgā darba nometnes | Jaunatne smaidam
Starptautiskas brīvprātīgā darba nometnes

Starptautiskais brīvprātīgais darbs (SBD) ir pirmā pieredze patstāvīgā ceļošanā. Tā ir pirmā pieredze dzīvošanai starptautiskā grupā ar iedziļināšanos valodā un kultūrā.
 
Biedrība „Jaunatne smaidam” piedāvā iespēju doties starptautiskos brīvprātīgā darba projektos visā pasaulē. Īstermiņa projekti (workcamps) parasti ilgst 2 – 3 nedēļas un tajos piedalās vidēji 6 – 15 jaunieši. Bez tam no vienas valsts konkrētā projektā piedalās ne vairāk kā divi dalībnieki. Brīvprātīgā darba projekti apvieno cilvēkus no dažādām kultūrām, kas kopīgi dzīvo un strādā, lai darītu ko noderīgu vietējās sabiedrības attīstībai. Tas var būt bērnu rotaļu laukums, dabas takas, brīvā laika aktivitātes, vides projekts u.tml. Jaunieši strādā 5 līdz 6 stundas katru darba dienu. Darba dienu vakari un nedēļas nogales ir veltītas dažādām kopīgām aktivitātēm un dažkārt pat ekskursijām. Ir iespēja piedalīties vidēja termiņa projektos (MTV) un ilgtermiņa projektos (LTV), kas atkkarība no projekta veida var ilgt līdz pat 12 mēnešiem.
 
Lielākā daļa īstermiņa projektu ir bez dalības maksas. Tomēr ņemot vērā, ka daudzus projektus rīko nevalstiskās organizācijas, tad, lai segtu izdevumus var būt arī dalības maksas. Apmaiņā pret darbu, dzīvošana un ēdināšana tiek nodrošināta bez maksas. Arī sadzīves apstākļi katrā no projektiem ir atšķirīgi – tie var būt ar dzīvošanu teltīs, jauniešu centros, skolās vai kāda citā vietā. Dzīvi projektos organizē paši dalībnieki, līdz ar to tā ir iespēja gūt jaunas prasmes un pieredzi ne tikai konkrētā darbā, bet arī sadzīves organizēšanā. Neatkarīgi no valsts, kurā notiek projekts saziņas valoda ir angļu, tomēr ir arī projekti, kuros darba valoda ir franču, vācu vai spāņu.  Dalība starptautiskā brīvprātīgā darba projektā dod fantastisku iespēju atpūsties veicot kādu lietderīgu darbu un iegūstot neaizmirstamus iespaidus. Būt brīvprātīgajam tas ir savdabīgs domāšanas veids un dzīves stils.
 
Īstermiņa projektos galvenokārt piedalās brīvprātīgie vecumā no 18 līdz 30 gadu vecumam. Tiek organizēti projekti arī jauniešiem vecumā no 15 līdz 17 gadiem. Protams, brīvprātīgā darba projektos var piedalīties dalībnieki virs 30 gadiem un pat ģimenes! vidēja termiņa un ilgtermiņa projektos dalībnieki ir no 18 gadu vecuma.
 
Nokļūšana uz projekta vietu ir katra dalībnieka paša ziņā. Ceļa izdevumi netiek kompensēti. Var lidot ar lidmašīnu, braukt ar autobusu vai savu automašīnu. Ir arī jaunieši, kas dodas uz projektiem ar stopiem vai ar velosipēdu.

Tālāk tev soli pa solim izskaidrosim darāmo, lai piedalītos kādā no brīvprātīgā darba projektiem.
 
1. SOLIS: Tev ir jāizbrīvē laiks brīvprātīgā darba projektam. Visbiežāk tās ir divas līdz trīs nedēļas īstermiņa projektos, ko saucam par nometnēm. Ir iespējams doties arī vidēja termiņa un ilgtermiņa brīvprātīgā darba projektos, kas ilgst līdz pat 12 mēnešiem.
 
2. SOLIS: Kad esi izlēmis par došanos piedzīvojumā, tev vajadzētu saprast uz kurieni tu vēlētos doties. Varbūt tu nojaut par kādu kontinentu, bet varbūt tev jau ir padomā konkrēta valsts vai pat reģions. 
 
3. SOLIS: Ir laiks izlemts par brīvprātīgā darba projekta tēmu. Tās var būt visdažādākās, sākot ar vides aizsardzību, renovāciju, sakopšanas darbiem, arheoloģiju un beidzot ar sociālo jomu. Izvēlies tādu jomu, kas tev šķiet vistuvākā un visinteresantākā. 
 
4. SOLIS: Atrodi vispiemērotākos projektus savām iespējām un interesēm. Tas var būt viens projekts, bet var arī būt vairāki projekti apceļojot vairākas valstis. Pievērs uzmanību projekta aprakstam - vai piekrīti dzīvošanas nosacījumiem, paredzētajiem darbiem. Jāpievērš arī uzmanība papildus dalības maksai. Ir projkti, kuros ir papildus dalības maksa, kas paredzēta, lai segtu tā izdevumus. Sev interesējošos projektus tu vari meklēt STARPTAUTISKĀ BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA DATUBĀZĒ. Jebkurā gadījumā, neskaidros jautājumus var uzdot mums: volunteer@jaunatnesmaidam.lv un 28663569.
 
5. SOLIS: Aizpildi Volunteer Application Form (VAF) iekļaujot visus tevi interesējošos projektus.
 
6. SOLIS: Veic programmas biedra naudas apmaksu! 
Esam noteikuši divu līmeņu programmas biedra naudu. 
90,00 euro - programmas biedra nauda bez papildus publicitātes un redzamības saistībām dalībai neierobežotā skaitā starptautiskā brīvprātīgā darba projektos 2016./2017. gadā.
45,00 euro -  programmas biedra nauda ar publicitātes un redzamības saistībām dalībai neierobežotā skaitā starptautiskā brīvprātīgā darba projektos 2016./2017. gadā. Pēc projekta jāsagatavo publicitātes raksts un fotogrāfijas.
 
Šī dalības maksa dos iespēju mums īstenot brīvprātīgā darba projektus Latvijā un attīstīt jaunus projektus sociālās iekļaušanas un vides jomās nākamajos gados. Kad būsim saņēmuši maksājumu sazināsimies ar izvēlētā projekta organizatoriem par iespēju tevi uzņemt dalībnieku sarakstā. Ja tu netiksi uzņemts nevienā no tevis izvēlētajiem projektiem, dalības maksa tiks atgriezta mēneša laikā. 
 
Nosaukums: Biedrība "Jaunatne smaidam"
Reģistrācijas numurs: 40008095508;
Banka: AS "Swedbank", 
S.W.I.F.T.: HABALV22; 
Konta numurs: LV53HABA0551031947856.
 
7. SOLIS: Tu saņemsi apstiprinājumu par dalību projktā, kā arī informatīvo materiālu par visu nepieciešamo dalībai projektā. Pēc veiksmīgas dalības brīvprātīgā darba projektā mēs būsim pateicīgi satikt tevi un pārrunāt gūto pieredzi, piedzīvoto, atziņas un ieteikumus.

 
Izmanto iespēju un apceļo pasauli ar pievienoto vērtību!
Vairāk par starptautiskā brīvprātīgā darba iespējām meklē šeit