Nometnes | Jaunatne smaidam
Starptautiskas nometnes un citas brīvprātīgā darba iespējas visā pasaulē!

Biedrība „Jaunatne smaidam” piedāvā iespēju doties starptautiskos brīvprātīgā darba projektos visā pasaulē. 
 
 ​Īstermiņa projekti (workcamps) parasti ilgst 2 - 3 nedēļas
 Vidēja termiņa brīvprātīgā darba projekti (MTV) parasti ilgst no 1 mēneša līdz 6 mēnešiem
 ​Ilgtermiņa brīvprātīgā darba projekti (LTV) parasti ilgst līdz 12 mēnešiem
 
Piesakoties dalībai kādā no projektiem jārēķinās ar līdzmaksājumu biedrībai "Jaunatne smaidam", kas ir 150,00 euro. Projektiem var būt arī papildus dalības maksas, ko nosaka konkrētā projekta organizatori. Nokļūšana uz projekta vietu ir katra dalībnieka paša ziņā. Ceļa izdevumi netiek kompensēti.
 
Sīkāki pakalpojuma lietošanas noteikumi ŠEIT
Privātuma politika PLATO datubāzē ŠEIT