ILGTspējīgs | Jaunatne smaidam
ILGTspējīgs

Projekts “ILGTspējīgs” ir biedrības “Jaunatne smaidam” iniciatīva. Projekta vispārīgais mērķis sekmēt biedrības „Jaunatne smaidam” attīstību, kā vienu no spēcīgākajām un atpazīstamākajām jauniešu organizācijām biedrības darbības teritorijā, piedāvājot bērniem un jauniešiem regulāras aktivitātes sociālās iekļaušanas un pilsoniskās līdzdalības jomās, attīstot vietējo un starptautisko brīvprātīgā darba sistēmu, pilnveidojot aktivitātes interešu aizstāvības jautājumos un attīstot jaunus pakalpojumus biedrības ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai.
 
Projekta tiešie mērķi ir sekojoši:
1.      Biedrība “Jaunatne smaidam” ir lielākā jauniešu organizācija savā darbības teritorijā, kura koordinē un īsteno vietējā un starptautiskā brīvprātīgā darba projektus.
2.      Biedrības “Jaunatne smaidam” institucionālā un cilvēkresursu kapacitāte ir pietiekama, lai sekmīgi īstenotu stratēģiskajā plānā definētos mērķus un uzdevumus.
3.      Biedrība “Jaunatne smaidam” aktīvi strādā interešu aizstāvības jomā vietējā līmenī un sekmē jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs.
 
Projekta mērķa grupa ir biedrības “Jaunatne smaidam” biedri un brīvprātīgie, Bauskas un Vecumnieku novada jaunieši. Projekta galvenās aktivitātes būs komandas veidošanas un motivācijas treniņš, starptautisko brīvprātīgā darba projektu koordinatoru apmācības, vietējā brīvprātīgā darba vēstnieku programmas izveide un apmācības, apmācības par projektu vadību, uzstāšanās  un prezentēšanas prasmju apmācības. Projekta ietvaros biedri un brīvprātīgie apgūs ziedojumu piesaistes un mārketinga pamatus, kā arī izstrādās ziedojumu piesaistes un mārketinga stratēģiju. Projekta noslēgumā tiks organizēta konference ar mērķi izstrādāt biedrības darba programmu 2019.-2021. gadam. Projekts tiks īstenots biedrības darbības teritorijā – Bauskas novadā un Vecumnieku novadā laika periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. oktobrim.
 
Ziedojumu piesaistes un mārketinga koncepcija
Preses relīze 13.07.2018.
Preses relīze 08.08.2018.
Preses relīze 08.08.2018.
Preses relīze 20.08.2018.
Preses relīze 05.10.2018.
Preses relīze 08.10.2018.
Preses relīze 30.10.2018.