Jauniešu apmaiņas projekts INTO THE WOODS | Jaunatne smaidam
Jauniešu apmaiņas projekts INTO THE WOODS

No 21.- 30. oktobrim Daugirdiškės, Lietuvā norisinājās jauniešu apmaiņas projekts „Into the Woods“. Projekta mērķis bija parādīt dabas nozīmīgumu ikdienas dzīvē un mainīt jauniešu attieksmi pret to. Projekts īstenots "Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros.
 
Projektā piedalījās 33 jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Itālijas, Īrijas un Portugāles. “Mēs bijām pieci latvieši – biedrības “Jaunatne smaidam” prezidents, Mārtiņš Puķe, Oskars – mūsu biedrības biedrs, Viktorija no Liepājas, Orests no Vecumniekiem un Inga no Rīgas,” stāsta Mārtiņš, “mūsu grupas līderis bija Oskars, šis bija viņa mazais pārbaudījums, es teiktu, vērtīga pieredze nākotnei, piedaloties citās jauniešu apmaiņās un uzņemoties līdera lomu.”
 
Nedēļas garumā jaunieši apguva prasmes, kas nepieciešamas, lai izdzīvotu mežā - kā izmantot kompasu, kā uzcelt pajumti dabā,  iemācījās dažādus mezglus, to siešanas paņēmienus un pielietojumu, kā arī pirmās palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumos. Notika dažnedažādas aktivitātes – grupu darbi, filmu seansi, diskusijas.
Tomēr projekts sniedza vairāk nekā tikai praktiskas zināšanas par izdzīvošanu mežā. Inga stāsta, ka, tas deva iespēju dalībniekiem labāk izprast pašiem sevi un vērtības dzīvē, iepazīt citu valstu kultūru, iemācīties vārdus un frāzes citās valodās , kā arī izveidot ļoti spēcīgu draudzību. Pateicoties dažādām  komandu saliedējošām spēlēm un nopietnām sarunām, dalībnieki kļuva par ļoti tuviem draugiem un palīdzēja viens otram pilnveidoties.”
Arī “Jaunatne smaidam” prezidents atzīst, ka  projekts bija citādāks, šis vairāk bija emocionāls un vērtību atklājošs projekts, ar tā dalībniekiem satuvinājāmies vairāk nekā jebkurā citā apmaiņas projektā.
Viena no emocionāli un fiziski sarežģītākajām aktivitātēm, kā stāsta latviešu grupas dalībnieki, bija nakts pārgājiens cauri mežam vairāku stundu garumā, tajā bija jāsasniedz kāds personiskais mērķis, piemēram, visu ceļu nerunāt, iet ar aizvērtām acīm, sasietām rokām, runāt tikai dzimtajā valodā u.c., ko noteica pats dalībnieks, lai pārbaudītu savas spējas.
Projekts ikvienam no dalībniekiem sniedza iespēju paskatīties uz lietām un notikumiem no cita skatu punkta, motivēja sasniegt savus mērķus ne tikai projekta ietvaros, bet arī dzīvē.
Šī ir vēl viena krāsaina, neaizmirstama lapaspuse mūsu biedrības jauniešu pieredzes stāstā, kuru papildina aizvien jauni apmaiņas projekti, kuros piedalāmies. Prieks par tādu daudzveidību! 
 
Ziņa autors: Inese Pučeka