Latviešu gadskārtu tradīciju piedzīvošana Bārbelē | Jaunatne smaidam
Latviešu gadskārtu tradīciju piedzīvošana Bārbelē

LEADER+ projekta ietvaros esam izgatavojuši tautas tērpus deju kopai “Bārbele” un īstenojuši latviešu gadskārtu tradīciju skolu. Deju kopā piedalās 10 puiši un 10 meitenes. Dalība deju kopā nav tikai un vienīgi dalība pašdarbības kolektīvā, tas ir arī dzīvesveids. Tautas tērps ir viens no latviešu kultūras spilgtākajiem elementiem un Zemgales tautas tērps ir viens no greznākajiem. Ceraukstes rakstainā josta ir līdzvērtīga Lielvādes josta, tomēr nepelnīti aizmirsta. Īstenojot latviešu gadskārtu tradīciju skolu, esam atjaunojuši tās gadu simtiem senās tradīcijas, kas tika piekotas Latvijā svinot gadskārtu godus. Projekta ietvaros īstenojām 8 gadskārtu svētkus, kurus svinējām biedrības ēkā un apkārt tai pieguļošajā teritorijā Bārbeles pagasta “Klētīs”. Ar deju kolektīva atbalstu praktiski īstenojām visas svētku tradīcijas – rotaļas, dančus, masku gājienus, zīlēšanas, dziedāšanu u.c. Visu svētku īstenošanu kopīgi plānoja deju kolektīvs.