FROM NORTH TO SOUTH - Exchange of Good Practices in Youth Work | Jaunatne smaidam
FROM NORTH TO SOUTH - Exchange of Good Practices in Youth Work
FROM NORTH TO SOUTH - Exchange of Good Practices in Youth Work

"From North to South”: exchange of Good Practices in Youth Work" ir Erasmus+ KA2 labas prakses apmaiņas stratēģiskās partnerības projekts.

Šis projekts ilgs 7 mēnešus un tas ļaus partneriem no Itālijas, Spānijas, Zviedrijas, Lietuvas un Latvijas dalīties ar labo praksi darba ar jaunatni jomā.

Projekta vispārējais mērķis ir:

Dalīties Ziemeļu un Dienvidu paraugpraksē darba ar jaunatni jomā un nodrošināt jaunatnes darbiniekus ar kompetencēm, kas nepieciešama ikdienas darbam ar jaunatni.

Mērķi:

1 Parādīt Ziemeļvalstu jaunatnes darba tradīciju unikālās iezīmes;

2 Dalīties ar jaunatnes darba paraugpraksi, kas piemērota nelabvēlīgā situācijā nonākušiem jauniešiem (NEET, roma tautības, bēgļi, jaunie likumpārkāpēji);

3 Dalīties Don Bosco pieredzē un tās profilakses sistēmā;

4 Attīstīt dalībnieku kompetences, pamatojoties uz Lietuvas jaunatnes darbinieku sertifikācijas sistēmu;

5 Veidot izpratni par kvalitatīvu darbu ar jaunatni, kas ir integrēts Eiropas jaunatnes darba vērtībās (daudzveidība, tiesiskums, demokrātija, iecietība un citi);

6 Izveidot darba ar jaunatni atbalsta sistēmu kvalitatīvam starptautiskam jaunatnes darbam partnervalstīs;

7 Radīt telpu dalībnieku sadarbībai un nodrošināt turpmāko Erasmus + projektu kvalitāti;

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros plānotas 2 izglītojošas aktivitātes. Pirmā projekta aktivitāte ir 5 dienu mācību vizīte Itālijā. Otrā projekta aktivitāte ir starptautiskas mācības jaunatnes darbinierkiem Lietuvā.
Projekta numurs: 2019-3-IT03-KA205-017628
 
Partneri:
Itālija - Sfera Italy
 
Spānija - Associacio Cultura Creativa
www.facebook.com/AssociacioCulturaCreativa/
 
Lietuva - Politikos tyrimu ir analizes institutas
www.institutas.EU
https://www.facebook.com/Institutas/

Mēs atbalstām politikas izstrādi, veidojam iestāžu un organizāciju kapacitāti, veicinām pilsonisko līdzdalību un darbu ar jaunatni.

Mūsu kompetence ir starpnozaru sadarbība, pētniecība un analīze, politikas izstrāde, spēju veidošana un apmācība, jaunatnes politika un darba ar jaunatni attīstība, interešu aizstāvības darbs.

Galvenās darbības jomas-kvalitatīva izpēte, politikas analīze, konsultācijas, darbības rezultātu uzlabošana, apmācības kursi, tīklu un starptautiskas sadarbības uzsākšana, starpnozaru sadarbības atbalstīšana un līdzdalības iekļaušana dažādās politikas jomās.

 
Zviedrija - Ungdumsfronten
 
Latvija - Jaunatne smaidam
www.jaunatnesmaidam.lv
www.facebook.com/youth4smile