#paCEĻAM | Jaunatne smaidam
#paCEĻAM

Projekta “paCEĻAM” mērķis ir sekmēt Bauskas novada jauniešu pilsonisko un politisko līdzdalību, kā arī darba ar jaunatni kvalitātes attīstību pašvaldībā. 
 
Projekta tiešā mērķa grupa ir Bauskas novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Ar projekta aktivitātēm vēlamies sasniegt gan aktīvos jauniešus, gan tos jauniešus, kas aktīvi neiesiastās pilsoniskās vai politikās aktivitātēs. Projekta galvenās aktivitātes ir “Līdzdalības kempers” un “Jauniešu domnīcas”. Aktivitāte “Līdzdalības kempers” paredz mobilā darba ar jaunatni īstenošanu 14 Bauskas novada apdzīvotās vietās. Aktivitāte “Jauniešu domnīcas” mērķis ir īstenot jauniešu un lēmumu pieņēmēju tikšanos un diskusiju par jauniešiem aktuāliem jautājumiem.
 
Projekta aktivitātes sniegs būtisku ieguldījumu biedrības “Jaunatne smaidam” atpazīstamībai Bauskas novadā. Īstenojot mobilā darba ar jaunatni aktivitātes piesiastīsim jaunus biedrus organizācijai, kas dos iespēju attīstīt organizācijas darbu jaunās apdzīvotās vietās. Projekta rezultātā vēlamies stiprināt organizācijas kapacitāti darbā ar jaunatni un attīstīt mobilā darba ar jaunatni pakalpojumu, ko piedāvāt Bauskas novada pašvaldībai.
 
 
Projekta īstenošanais laiks: 2021. gada 4. oktobris - 2022. gada 2. septembris
Projekta finansējums: 7000,00 euro
 
Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.