Pēc zināšanām un iedvesmas uz Beļģiju | Jaunatne smaidam
Pēc zināšanām un iedvesmas uz Beļģiju

24. novembrī biedrības „Jaunatne smaidam” pārstāve Inese Pučeka devās uz Beļģiju lai piedalītos apmācībās “INCREASING OUR YOUTH OPPORTUNITIES”.
Tās, nelielajā miestiņā „Harsin”, notika piecas dienas, kuru laikā katru dienu dalībnieki diskutēja par dažādām tēmām, dalījās pieredzē un iedvesmoja cits citu. Organizācijas „Compagnons Bâtisseurs” (CBB) rīkotās apmācības jauniešu brīvprātīgā darba nometņu vadītājiem, apmeklēja pārstāvji no desmit dažādām valstīm- Ukrainas, Igaunijas, Latvijas, Nīderlandes, Beļģijas, Vācijas, Francijas, Spānijas, Turcijas, Čehijas.
„Nodarbībās mēs uzzinājām kā veiksmīgi plānot un organizēt brīvprātīgā darba nometnes, kādas metodes, aktivitātes un spēles izmantot lai nometni padarītu interesantāku un dinamiskāku jauniešiem, kā arī pārrunājām kā veiksmīgāk risināt konfliktus un sarežģījumus kas varētu rasties nometnes laikā. Dalībnieki dalījās veiksmes stāstos kā ar brīvprātīgo darbu tie ir veicinājuši labklājību vietējā mērogā, piemēram Francijas kalnu rajonā kāda zemnieka saimniecībā ir ierīkojuši ūdens sistēmu mājlopu dzirdināšanai, Čehijā jaunieši ir palīdzējuši restaurēt telpas pilī, Turcijā- skolā, Beļģijā- gatavojuši bišu mājas un labiekārtojuši parkus, un tie ir tikai daži piemēri” tā saka Inese, pēc apmācībām, atgriežoties Latvijā.
„Apmācību gūtā pieredze un informācija ir iedvesmas avots un piemērs tam, kā brīvprātīgā darba nometnes var veicināt vietējās sabiedrības labklājību. Veiksmes stāsti citās valstīs liek vēlēties šāda veida nometnes attīstīt arī Latvijā, kuru rezultātā ieguvums ir ne tikai paveiktais darbs, bet arī priekšstati, zināšanas un draugi no citām pasaules valstīm. „
Biedrība „Jaunatne smaidam” ir ceļā uz sabiedrības iepazīstināšanu ar brīvprātīgā darba nometnēm. Jaunieši ir visai stereotipizēta sabiedrības daļa, ir dzirdēti uzskati, ka tie neko nemāk, ir slinki, bezatbildīgi un negrib strādāt... Mēs vēlamies parādīt, ka brīvprātīgā darba nometnes ir veids kā jauniešiem apgūt dažādas iemaņas, ko pielietot dzīvē, parādīt pretējo, ka organizēti un mērķtiecīgi jaunieši spēj darīt daudz citu labā, brīvprātīgā darba nometnes ir veids kā iepazīt pasauli, un uzlabot pasauli sev apkārt.