Uzsākam LEADER projekta "Aktīvs" īstenošanu | Jaunatne smaidam
Uzsākam LEADER projekta "Aktīvs" īstenošanu

Sākoties jaunam gadam, arī biedrībā „Jaunatne smaidam” gaidāmi jaunumi. Šogad esam ieguvuši finansējumu LEADER  projektam, kas paredz attīstīt sporta tūrisma apmācību programmu sociālās iekļaušanas un dzīves prasmju apguves nodrošināšanai bērniem un jauniešiem biedrības „Jaunatne smaidam” darbības teritorijā.

Projektā esam ieguvuši finansējumu vairāk kā 11 000 eiro apmērā, kas ļaus attīstīt un pilnveidot tālāk jau iesākto darbā ar bērniem un jauniešiem. Par piešķirtajiem līdzekļiem esam ieplānojuši iegādāties pārvietojamo mākslīgo klinšu kāpšanas torni, ķēdes vinču, papildināt tūrisma ekipējuma resursus ar jaunām teltīm, guļammaisiem, paklājiņiem, 20 saliekamajām gultām un citām nepieciešamajām lietām, sekmīgu apmācību un nometņu organizēšanai. Projekts tiks īstenots līdz 2014. gada jūnija beigām, ceram uzsākt vasaras sezonu ar jaunām un vēl interesantākām aktivitātēm, ko piedāvāt jauniešiem.

Biedrība "Jaunatne smaidam" jau vairāk kā divus gadus īsteno sociālās iekļaušanas un dzīves prasmju apguves programmas. Attīstot āra dzīves apmācību centru, ir iegādāts pamatinventārs sporta tūrisma nodarbību nodrošināšanai. Arī tas bija mūsu iesniegtais projekts Lauku atbalsta diensesta LEADER programmā.  Pieaugot bērnu interesei un nodarbību apmeklētāju skaitam ir nepieciešams iegādāties papildus inventāru un aprīkojumu aizvien labāku un interesantāku nodarbību vadīšanai.

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.