Bauskā norisināsies Strukturētā Dialoga kritiskās domāšanas darbnīca | Jaunatne smaidam
Bauskā norisināsies Strukturētā Dialoga kritiskās domāšanas darbnīca

2016. gada 15. novembrī Bauskas Bērnu un jauniešu centrā, Rīgas ielā 8, Bauskā, norisināsies Strukturētā Dialoga kritiskās domāšanas darbnīca. Darbnīcā, ar interesantu metožu palīdzību, tiks veicinātas kritiskās domāšanas prasmes jauniešos un lēmuma pieņēmējos, kas ļaus izvērtēt Latvijas un Eiropas līmenī izveidotās Strukturētā Dialoga rekomendācijas.
 
Pieteikšanās darbnīcai norit elektroniski - http://ej.uz/SDBauska
 
Kopš 2016.gada janvāra visā Latvijas teritorijā - vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī -  ir notikušas  25 Strukturētā Dialoga konsultācijas. Šo konsultāciju laikā pasākuma dalībnieki savā starpā diskutēja par Strukturētā Dialoga V cikla tematu - Visu jauniešu iesaiste dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai!”. Pasākumā pielietotā diskusiju metode - "Kafija ar politiķiem" - paredz lēmumu pieņēmēju, politiķu un deputātu kopā sanākšanu ar sevis pārstāvētā reģiona jauniešiem, lai kopīgi rastu risinājumus mūsdienās sabiedrībā esošajiem izaicinājumiem. Risinājumu gala fāze ir izveidotie ieteikumi un rekomendācijas. 
 
Lai saprastu, vai rekomendācijas ir īstenojamas un aktuālas dalībvalstīs, lai izveidotu rīcībpolitiku un ieviešanas mehānismu apkopojumu, nepieciešama atgriezeniskā saite no jauniešu un lēmumu pieņēmēju puses. Latvijā šis process notiks Strukturētā Dialoga kritiskās domāšanas darbnīcas “Domā gudrāk!” ietvaros.

 
Vairāk informāciju par nākamajiem Strukturētā Dialoga V cikla pasākumiem varat meklēt Latvijas Jaunatnes padomes mājas lapā: www.ljp.lv