Bauskas novada jaunieši domā kritiski | Jaunatne smaidam
Bauskas novada jaunieši domā kritiski

Šī gada 15. novembrī Bauskas bērnu un jauniešu centrā notika Strukturētā dialoga kritiskās domāšanas darbnīca “Domā gudrāk!”, kuru rīkoja Latvijas Jaunatne padome sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Izglītības un zinātnes ministriju. Pasākumu koordinēja Zemgales reģionālais koordinators, biedrība “Jaunatne smaidam”. Pasākumā piedalījās 8 jaunieši, 2 lēmumu pieņēmēji un 4 jaunatnes politikas eksperti.
 
 
Kopējā, Strukturētā dialoga V cikla tēma ir “Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai”. Šīs konsultācija mērķis ir meklēt risinājumus, ko Eiropas savienības jaunatnes konferences laikā Košicē, Slovākijā, pārveidos rekomendācijās ES dalībvalstu ministriem, kas atbild par jaunatni.
 
Līdzīgi kā līdzšinējās projekta “Strukturētā Dialoga” aktivitātēs, šī darbnīca kopā savedīs gan jauniešus, gan lēmuma pieņēmējus un jaunatnes jomā strādājošos, lai kopīgi apspriestu jauniešiem nozīmīgus izaicinājums gan Latvijas, gan Eiropas mērogā. Šoreiz darbnīca netiks vadīta balstoties uz “Kafija ar politiķiem” metodi, bet gan tiks veidota tā, lai izmantojot jauniegūtās prasmes kritiskajā domāšanā, spētu analizēt Strukturētā Dialoga projekta ietvaros izveidotās rekomendācijas.
 
Darbnīca ilga nepilnas trīs stundas un kopumā tika apskatītas 16 Eiropa savienības līmenī svarīgās rekomendācijas un 15 Latvijas līmenī svarīgās Strukturētā dialoga rekomendācijas. Darbs notika trijās darba grupās, kurās rotācijas kārtībā katra darba grupa strādāja pie dalībnieku izvēlētajām un viņuprāt svarīgākajām 6 rekomendācijām.
 
Diskusija izvērtās ļoti saspringta un grupu darba prezentēšanas laikā visi dalībnieki atzina, ka par rekomendācijām nebija domājuši tā, kā to darīja darbnīcas laikā. Jaunieši nāca klajā ar jau reālām idejām, lai sāktu realizēt dažas no rekomendācijām savā novadā.
 
Rekomendāciju analīze nepieciešama, lai saprastu, vai rekomendācijas ir īstenojamas un aktuālas dalībvalstīs. Tāpat, lai izveidotu rīcībpolitiku un ieviešanas mehānisku apkopojumu, nepieciešama atgriezeniskā saite no jauniešu un lēmumu pieņēmēju puses.
 
Vairāk informācijas par Strukturētā dialoga aktivitātēm - www.ljp.lv.
Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija. Projekts tiek īstenots laikā no 01.09.2015. līdz 01.08.2017. visa Latvijā.
 
Informāciju sagatavoja
biedrības „Jaunatne smaidam”
Bauskas novada reģionālās nodaļas koordinators
Andris Kāposts
E-pasts: andris.kaposts@jaunatnesmaidam.lv
Tālr: 20597141