Biedrība "Jaunatne smaidam" aktualizē darbu ar jaunatni Vecumnieku novadā. | Jaunatne smaidam
Biedrība "Jaunatne smaidam" aktualizē darbu ar jaunatni Vecumnieku novadā.

20. novembrī biedrības „Jaunatne smaidam” prezidents Mārtiņš Puķe, biroja vadītājs Renārs Manuilovs un biedre Diāna Ivaškeviča tikās ar Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Kovalu un sabiedrisko attiecību speciālisti Evu Vlasovu. Tikšanās iniciators bija biedrība „Jaunatne smaidam”, lai aktualizētu jautājumu par darbu ar jauniešiem novadā.
Diskusijā biedrība „Jaunatne smaidam” aktualizēja nepieciešamību aktīvāk pievērsties darba ar jaunatni īstenošanai novadā. Joprojām uzturam savu pozīciju par jaunatnes lietu speciālista nepieciešamību Vecumnieku novadā. Esošais pienākumu apvienošanas risinājums nav efektīvs.
Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals pateicās par biedrības „Jaunatne smaidam” līdz šim ieguldīto darbā ar jauniešiem un apliecināja gatavību sadarbībai. Jaunieši ir svarīgi Vecumnieku novada domei un jauniešu organizācijas ir būtisks resurss  viņu sasniegšanai.
Biedrība „Jaunatne smaidam” ir vienīgā jaunatnes organizācija Vecumnieku novadā. Esam spēcīga un uz vērtībām balstīta bērnu un jauniešu nevalstiskā organizācija, kas mērķtiecīgi īstenojot savus mērķus, uzdevumus un darbības pamatprincipus, darbojamies, kā impulss sabiedrības izaugsmes un pilsoniskās sabiedrības pamatprincipu nostiprināšanai.