Iespēja pieteikties apmācībām par mediju izmantošanu darbā ar jauniešiem | Jaunatne smaidam
Iespēja pieteikties apmācībām par mediju izmantošanu darbā ar jauniešiem

Tiek meklēti dalībnieki no Latvijas Erasmus+ apmācībām „Zoom in Interculturality”, ko organizē INEX Slovakia (Slovākija).
Mediji ieņem nozīmīgu vietu jauniešu ikdienas dzīvē. Mediji ir kļuvuši par jauniešu izteiksmes veidu, socializēšanās rīku un informācijas avotu, kas spēcīgi ietekmē viņu pasaules uzskatus un ikdienas dzīvi. Interneta mediji ir kļuvuši par puspatiesas vai naidpilnas informācijas izplatīšanas rīkiem par dažādu etnisko grupu un minoritāšu pārstāvjiem.
Apmācību mērķis ir sekmēt starpkultūru izglītības kvalitāti attīstot jauniešu mediju kompetences. Jo īpaši akcentējot kritisko domāšanu un mediju sniegtās informācijas pielāgošanu jauniem nosacījumiem, kur tā var sekmēt jauniešu informētību. Apmācībās piedalīsies 20 dalībnieki no 10 valstīm.
Apmācībās ir aicināti piedalīties jaunatnes darbinieki, jaunatnes līderi, skolotāji, jaunatnes organizāciju dalībnieki un brīvprātīgie. Iepriekšējā pieredze informācijas izplatīšanā izmantojot video, foto un sociālos mediju būtu noderīga. Apmācības norisināsies no 24. jūloja līdz 1. augustam Slovākijas pilsētā Senec. Dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Erasmus+ programmas vadlīnijām.
Pieteikšanās norit līdz 1. jūnijam nosūtot pieteikuma anketu http://ej.uz/zoomin_pieteikums  uz e-pastu info@jaunatnesmaidam.lv
Sīkāka informācija par apmācībām - http://ej.uz/zoomin_info
Apmācību programma - http://ej.uz/zoomin_programma
 
Informāciju sagatavoja
biedrības „Jaunatne smaidam”
biroja vadītājs
Renārs Manuilovs