Iespēja sekmēt pilsonisko līdzdalību ar sporta aktivitātēm | Jaunatne smaidam
Iespēja sekmēt pilsonisko līdzdalību ar sporta aktivitātēm

Biedrības "Jaunatne smaidam" jaunieši piedalīsies starptautiskā jauniešu apmaiņas projektā "Play forward" Nīderlandē, ko organizē Olde Vechte Foundation. Projekta mērķis ir sekmēt sociālo iekļaušanu un cilvēktiesību izpratni jauniešu vidū vietējā kopienā aktivizējot viņu pilsonisko līdzdalību ar sportiskām aktivitātēm.
 
Projekta ietvaros paredzēta iepriekšējās plānošanas vizīte, kas norisināsies no 29. līdz 30. aprīlim, un jauniešu apmaiņas projekts, kas norisināsies no 21. līdz 30. augustam. Jauniešu apmaiņas projektā piedalīsies 4 jaunieši un 1 grupas vadītājs. Ja tevi it vismaz 18 gadi, vēlies izprast cilvēktiesību nozīmi un esi gatavs iesaistīties savas vietējās kopienas attīstībā, tev jābūt šī apmaiņas projekta dalībnieku pulkā!
 
Infolapa
Pieteikuma anketa
 
Projekts tiek īstenots Erasmus+: Jaunatne darbībā programmas ietvaros un dalībniekiem tiks atmaksāti ceļa zidevumi saksaņā ar programmas vadīnijās noteikto. 
 
Sīkāka informācija par dalības nosacījumiem un pieteikšanās kārtību rakstot uz e-pastu: info@jaunatnesmaidam.lv vai zvanot: 28663569.