Ir aizritējušas apmācības par mārketingu un ziedojumu piesaisti | Jaunatne smaidam
Ir aizritējušas apmācības par mārketingu un ziedojumu piesaisti

23.-24. maijā Bauskas novada Vecsaules pagasta mājās "Brieži" biedrība "Jaunatne smaidam" projekta "Atrast sevi" ietvaros īstenoja apmācības biedriem un brīvprātīgajiem par mārketingu un ziedojumu piesaisti. Apmācības vadīja Latvijs Jaunatnes Padomes izpilddirektore Inese Šubēvica. Šīs apmācības bija otrās piecu apmācību ciklā. Ikvienas no apmācībām ir būtisks ieguldījums organizācijas attīstībā. Atklājot apmācības to dalībniekiem ieteicām izmantot ikvienu piedāvāto iespēju. Šīs apmācības ir nozīmīgas biedrībai "Jaunatne smaidam" plānojot savu attīstību ilgtermiņā, tomēr vēl nozīmīgākas šīs apmācības ir katram jaunietim, kurš tajās piedalās. Tā ir iespēja gūt jaunas zināšanas un pieredzi, ko varēs izmantot gan mūsu biedrībā, gan īstenojot savas personīgās idejas un ieceres. 

 
Šogad mūsu biedriem un brīvprātīgajiem būs iespēja iepazīt komandas darba, mārketinga un ziedojumu piesaistes, interešu aizstāvības un prezentēšanas, organizācijas vadības un biedru piesaistes kā arī stratēģiskās plānošanas tematus. Projekts "Atrast sevi" tiek īstenots ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstu Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.