Jaunieši gatavi iesaistīties vietējo kopienu attīstībā | Jaunatne smaidam
Jaunieši gatavi iesaistīties vietējo kopienu attīstībā

7. un 8. oktobrī Vecumnieku novada Bārbelē pulcējās jaunieši no Vecumnieku un Bauskas novadiem, lai meklētu risinājumus izaugsmei un pārmaiņām vietējās kopienās. Biedrība "Jaunatne smaidam" īstenojot projektu "Es par..." Valsts jaunatnes politikas programmas 2016. gada ietvaros, organizēja apmācības par ideju ģenerēšanu un attīstīšanu "Vecumnieku novada labo darbu un ideju akselerators".
 
Kopā sanākušie jaunieši 24 stundu laikā mēģināja attīstīt iniciatīvas trīs viņupēc būtiskāko problēmjautājumu atrisināšanai. Strādājot trīs grupās tika meklētas atbildes uz jautājumiem, kas ir svarīgas ne tikai vietējā līmenī, bet arī valstiskā un starptautiskā līmenī.
 
Pirmā grupa izvirzīja problēmjautajumu, kas saistās ar informācijas izplatīšanu un mērķauditorijas sasniegšanu. Ikviena organizācija savā ikdienas darbā saskarās ar nepieciešamību ātri un efektīvi sasniegt savu mērķauditoriju. 21. gadsimts ir sniedzis milzums daudz iespēju, tomēr tas ir sagādājis arī nemazums apgrūtinājumu. Kā viens no risinājumiem jauniešiem šķita detalizēts pētījums par vietējo jauniešu paradumiem informāijas iegūšanā. Ir jaizzina esošā situācija un attiecīgi jārīkojās. Paralēli sociālajiem tīkliem jāstrādā ar tiešā mārketinga metodēm, jāuzrunā jaunieši uz ielām, pasākumos. Nevalstisko organizāciju neizmantots resurs ir skolas. Jāmeklē sadarbības iespējas, jāpiedāvā kvalitatīvs saturs. Un protams jāiegulda laiks un resursi organizācijas identitātes izveidē - ikvienam organizācijas pārstāvim ir jāsaprot, ko organizācija ikdienā dara un kādus mēķus vēlas sasniegt savā darbībā.
 
Otrā grupa meklēja atbildes uz mūžsenis veco jautājumu - kā sekmēt jauniešu līdzdarbību un sadarbību. Esošajā situācijā līdzdarbības vai līdzdalības jautājumam būtiski ir risināt jautājumu par sadarbību. Tā ir sadarbība starp organizācijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem. Darba grupas jaunie;si ir pārliecināti, ka pietiek gaidīt visu pasniegtu uz paplātes, ir jarīkojas un ar savu darbību jāpierāda nepieciešamību. Šīs apmācības ir pierādījums arī sadarbībai starp dažādām organizācijām. Mēs katrs strādājam ar savām metodēm, tomēr daram vienu - meklējam risinājumus jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Vairs nevaram atļauties dalīt jauniešu, viņu ir tik cik ir. Jāstrādā konkrētu mērķu sasniegšanai un vietējās kopienas attīstībai. 
 
Trešā jauniešu grupa meklēja atbildes jautājumam par pasākumu kvalitāti un tematiku. Viena no būtiskākajām atziņām saistījās arī ar pārējo grupu secināto - spēks ir komandā un sadarbībā. Katrai organizācijai ir savas stiprās puses, tomēr mēs nemeklējam kopējās sadarbības iespējas un jaunus inovarīvus risinājumus. Lai sasniegtu un iesaistītu vairāk jauniešu jāveido kvalitatīvi pasākumi. Jāmeklē stiprās puses katrā sadarbības partnerī. Jauniešu aizņemtība ir mīts. Vieglāk vienmēr ir aizbildināties ar laika trūkumu. 
 
Apmācību noslēgumā vienojāmies par turpinājumu. Un šoreiz jau aktivitāšu veidolā.