Jauniešu apmaiņas projekts YOUTH IN MOTION | Jaunatne smaidam
Jauniešu apmaiņas projekts YOUTH IN MOTION

Biedrība "Jaunatne smaidam" meklē dalībniekus jauniešu apmaiņas projektam "Youth in motion", kas norisināsies no 11. septembra līdz 1. oktobrim Montcombroux les Mines, Francijā. 
Lauku reģioni cieš no aizspriedumiem, ka tajos trūkst dzīvības, aktivitāšu un tur ir grūti ko uzsākt. Projekta mērķis ir runāt un dalīties par mobilitātes iespējām lauku reģionos, atklāt oriģionālus mobilitātes projektu un mobilitātes rīkus, atklāt vietas un vietējās iniciatīvas un radīt dokumentālu filmu to popularizēšanai.
Jauniešu apmaiņas projektā piedalīsies jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem pārstāvot Franciju, Spāniju, Vāciju un Latviju.
Sīkāka informācija un pieteikšanās rakstot uz e-pastu: info@jaunatnesmaidam.lv vai zvanot: 28663569.
Info lapa: https://jaunatnesmaidam-my.sharepoint.com/personal/renars_manuilovs_jaun...