Latvijas Jaunatnes padomes vasaras akadēmija | Jaunatne smaidam
Latvijas Jaunatnes padomes vasaras akadēmija

No 20. augusta līdz 23.augustam viesu namā "Laso" Cēsu pusē norisinājās kārtējā Latvijas Jaunatnes padomas(LJP) rīkotā vasaras akadēmija. Tajā piedalījās dalīborganizāciju pārstāvji, kā arī brīvprātīgie. No biedrības Jaunatne smaidam vasaras akadēmiju  pārstāvēja valdes loceklis Lauris Igaunis.
Četru dienu laikā šie jaunieši piedalījās diskusijās ar Saeimas deputātiem. Norisinājās arī vairākās sesijās, kurās tika diskutēts par krievvalodīgo jauniešu iesaisti LJP un citu dalīboragnizāciju darbā, jaunatnes politiku Eiropā, strukturēto dialogu. Tika īstenotas arī radošās darbnības video filmēšanas un montēšanas iemaņu attīstīšanā. Paralēli notika arī sevis prezentēšanas pramsju pilnveide, simulējot 1 pret 1 intervijas un tās filmējot. Vēlāk tika analizēti video un izdarīti secinājumi. Tā pat arī tika strādāts pie biedru piesaistes plāna. Pēc pirmo 3 dienu sesiju rezultātiem, tika pieņemtas LJP pozīcijas dažādos jautājumos, kā piemēram, par sadarbības partneru līgumu veidošanu, NVO fonda izveidi, un izmaiņām Jaunatnes likumā. Pozīcijas ir nepieciešamas, lai LJP varētu aizstāvēt savu un dalīborganizāciju viedokli ministrijās un Saeimā. 
Biedrība Jaunatne smaidam jau no 2014. gada nogales ir LJP dalīborganizācija. Kopumā LJP darbojas 33 dalīborganizācijas no visas Latvijas.