Meklējam atbalstu mācību centra izveidei! | Jaunatne smaidam
Meklējam atbalstu mācību centra izveidei!

Pirmais solis ceļā uz āra dzīves un piedzīvojumu izglītības centra izveidi ir dalība Bārbeles skolas ēkas izsolē. Iegādājoties šo vēsturisko ēku, kura jau 1871.gadā tika celta ar mērķi izglītot sabiedrību, mēs esam spēruši vislielāko soli pretī mūsu sapnim.
 
Šobrīd ir nepieciešams savākt starta kapitālu dalībai izsolē, kas ir 2450,00 euro. Tomēr ar to nekas nebeidzas. Izsoles sākuma cena ir 24500,00 euro. Mēs ticam, ka mūsu idejai ir nākotne un to iespējams pārvērst ļoti sekmīgā sociālajā uzņēmējdarbībā. Ikviens interesents, kurš vēlas ieguldīt vai ziedot finansējumu šīs idejas realizācijā, aicināts sazināties ar mums. Būsim lepni pastāstīt sīkāk par idejas koncepciju un mūsu redzējumu. Biedrībai "Jaunatne smaidam" ir piešķirts sabiedriskā labumu organizācijas statuss, kas ziedotājiem dod iespēju saņemt nodokļu atlaides. Vairāk informācijas - https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-atvieglojumi
 

 
Mūsdienu izglītība ir balstīta uz zināšanām un situācijām, kur ir jāizmanto tikai lasītprasmes un skaitļošanas prasmes. Jā, šīs prasmes ir ļoti svarīgas, bet mums jāatceras arī senākus cilvēku attīstības periodus. Mums ir sniegtas maņas, kas mums palīdz izdzīvot šajā pasaulē. Pasauli ir jāapgūst aktīvā darbībā dabā, nevis tikai slēgtā telpā pie ikdienas galda. Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, esam zaudējuši daudzu savu maņu asumu, kļūstam pasīvāki un mazaktīvāki. Šo problēmu izjūt jaunieši gandrīz visā pasaulē.
 
Mūsu veidotā āra dzīves un piedzīvojumu izglītības centra metodes balstās uz cilvēka visām piecām maņā, kompetencēm un cilvēka vērtībām. Jau pašlaik, izmantojot sporta tūrismu, uz kompetencēm balstītas apmācības un āra dzīves piedzīvojumus, mēs attīstām jauniešos prasmi izmantot zināšanas, ne tikai tās “iekalt galvā”. Iegādājoties Bārbeles skolas ēku, mēs attīstītu āra dzīves un piedzīvojumu izglītības centru, kā pastāvīgu un ilgtspējīgu sociālo uzņēmumu, kurš visu gadu bāzētos un darbotos Bārbeles skolas ēkā. Veicot izpēti, mēs esam secinājuši, ka Latvijā nav pieejams šāda veida apmācību centrs, kurš darbotos visa gada garumā. 
 
Informāciju sagatavoja:
Andris Kāposts