Meklējam jaunatnes darbinieku | Jaunatne smaidam
Meklējam jaunatnes darbinieku

Biedrība "Jaunatne smaidam" meklē jaunatnes darbinieku uz noteiktu laiku. Pieteikšanās līdz 28.04.2017. CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz info@jaunatnesmaidam.lv
Prasības pretendentam:
Izcilas valsts valodas zinšānas, pamatzināšanas angļu valodā, B kategorijas autovadītāja apliecība.
Darba pienākumi:
1. iesaistīt Vecumnieku novada jauniešus neformālās izglītības aktivitātēs, organizēt neformālās izglītības apmācības, kā arī veicināt šo jauniešu iesaistīšanu dažādos starptautiskos izglītojošos un apmaiņu projektos un programmās;
2. veicināt Vecumnieku novada jauniešu iniciatīvas un līdzdalību Pašvaldības lēmumu, kas skar jauniešus un jaunatnes politiku, pieņemšanā;
3. sekmēt jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iesaistīšanu jaunatnes organizācijās vai jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;
4. veicināt Vecumnieku novada jauniešu nodarbinātību, organizēt šo jauniešu ideju inkubatora darbību;
5. veidot Vecumnieku novada jauniešu tematiskos informatīvos, izglītojošos un atpūtas pasākumus;
6. turpināt attīstīt brīvprātīgā darba projektu koordinēšanu, vietējā mēroga jauniešu brīvprātīgo tīkla uzturēšana;
7. nodrošināt informācijas pieejamību Vecumnieku novada jauniešiem par viņiem aktuālām tēmām;
8. apkopot un analizēt informāciju par Vecumnieku novada jauniešu problēmām, vajadzībām un interesēm, izstrādāt priekšlikumus jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai;
9. izstrādāt un iesniegt Pašvaldībai priekšlikumus par to, kā veicams un pilnveidojams Pašvaldības darbs ar jaunatni;
10. nodrošināt jauniešu informācijas punkta darbību;
11. nodrošināt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā;
12. nodrošināt jauniešu informatīvās mājaslapas un sociālo tīklu kontu administrēšanu un informācijas aktualizēšanu;
13. veikt citas aktivitātes un uzdevumus, kas veicina jauniešu iniciatīvu attīstību Vecumnieku novadā.
Atalgojums:
Sākot no 570,00 euro pirms nodokļu nomaksas. Līgums tiks slēgts uz laiku no 1.05.2017. līdz 31.12.2017.
Sīkāka informācija: info@jaunatnesmaidam.lv vai 28663569.