Norisinājusies biedru sapulce | Jaunatne smaidam
Norisinājusies biedru sapulce

Biedru sapulces pirtmais jautājums bija pirmās JAUNATNE SMAIDAM Jauniešu padomes apstiprināšana. Šī bija Adriana Gabriela ideja, kas rudens biedru sapulcē tika atbalstīta. Ņemot vērā, ka biedrības valdē var tikt ievēlēti tikai sākot no 18 gadu vecuma, Jauniešu padome ir risinājums jaunāku biedru iesaistei valdes darbā. Jauniešu padome ir biedrības valdes padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt jauniešu vecumā no 13 līdz 17 gadiem līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Par Jauniešu padomes locekļiem tika ievēlēti Roberts Pustenko, Adrians Gabriels Alenčiks un Elmārs Ņērbulis. 

Biedru sapulces turpinājumā tika apstiprināta biedrības Attīstības programma 2021.-2023. gadam. Tās izstrāde aizsākās darba seminārā 5.-6. septembrī un 3. oktobrī. Aktivitāte tika īstenota projekta #15taislīmenis ietvaros, ko finansē Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gadam. 

 

#15taislīmenis #stratēģiskāplānošana #iespējabūtkopā #iespējaradīt