Norisināsies mācības CAMPLEADER 2021 | Jaunatne smaidam
Norisināsies mācības CAMPLEADER 2021

Biedrība "Jaunatne smaidam" projekta "#15taislīmenis" ietvaros organizē tiešsaistes mācības topošajiem starptautisko brīvprātīgā darba nometņu vadītājiem. 10 tiešsaistes nodarbību ciklā dalībniekiem būs iespēja iegūt pamatzināšanas, lai kļūtu par brīvprātīgā darba nometņu vadītāju.
Dalības mācībās ir bez maksas. Dažās nodarbībās pieredzē dalīsies arī mūsu starptautiskie draugi.

 

Pieteikšanās līdz 18.03.2021. - ej.uz/campleader2021

23.03.2021. plkst. 18.00-19.30 - "Jaunatne smaidam" un "Alliance". Kas ir brīvprātīgais darbs. Nometņu kustība un tās vēsture.
25.03.2021. plkst. 18.00-19.30 - Brīvprātīgā darba nometne tuvplānā - programmas īstenošana, sadzīves organizēšana, ēdiens.
30.03.2021. plkst. 18.00-19.30 - Brīvprātīgā darba nometne tuvplānā - brīvais laiks, drošības jautājumi, atgriezeniskā saite un izvērtēšana.
01.04.2021. plkst. 18.00-19.30 - Nometnes vadītājs kā grupas līderis. Līderība un komunikācija.
06.04.2021. plkst. 18.00-19.30 - Brīvprātīgā darba nometne un dzimumu līdztiesība.
08.04.2021. plkst. 18.00-19.30 - Brīvprātīgā darba nometne un kultūru apzināšanās.
13.04.2021. plkst. 18.00-19.30 - Brīvprātīgā darba nometne un vietējā sabiedrība. Starpkultūru izglītības jautājumi.
15.04.2021. plkst. 18.00-19.30 - Brīvprātīgā darba nometne kā grupa. Grupas dinamika.
20.04.2021. plkst. 18.00-19.30 - Vides ilgtspēja brīvprātīgā darba nometnē.
22.04.2021. plkst. 18.00-19.30 - Iekļaušana brīvprātīgā darba nometnēs.

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros