Noslēgusies vietējā līmeņa konsultācija “Kafija ar politiķiem” Bauskas novadā. | Jaunatne smaidam
Noslēgusies vietējā līmeņa konsultācija “Kafija ar politiķiem” Bauskas novadā.

Šī gada 9. maijā Uzvaras vidusskolā, Strukturētā dialoga V cikla ietvaros, notika lēmumu pieņēmēju un jauniešu konsultācija “Kafija ar politiķiem”, kuru rīkoja Latvijas Jaunatne padome sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Izglītības un zinātnes ministriju. Pasākumu koordinēja Zemgales reģionālais koordinators, biedrība “Jaunatne smaidam”. Pasākumā piedalījās 11 jaunieši, 8 lēmumu pieņēmēji un divi jaunatnes politikas eksperti. 

Kopējā, Strukturētā dialoga V cikla tēma ir “Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai”. Šīs konsultācija mērķis ir meklēt risinājumus, ko Eiropas savienības jaunatnes konferences laikā Košicē, Slovākijā, pārveidos rekomendācijās ES dalībvalstu ministriem, kas atbild par jaunatni.

Šajā konsultācijā piecas darba grupas diskutēja par jautājumiem:

  • Kas palīdz traucē jauniešiem izprast sevi un kā jauniešiem realizēt savu potenciālu?
  • Ar kādām sarežģītām situācijām saskaras jaunieši un kā tās risināt?
  • Kāda ir jauniešu saskarsme ar dažādiem cilvēkiem un kas palīdzētu jauniešiem satuvināties ar dažādiem cilvēkiem?
  • Ko vajadzētu darīt, lai nepieļautu dažādu jauniešu grupu “apzīmogošanu” un sniegtu tiem vienādas iespējas sabiedrībā?
  • Kas veicina Tavu piederības izjūtu vietējai kopienai, sabiedrībai, Eiropai?

Pasākums ilga trīs stundas un visi diskusijas dalībnieki atzina, ka šāda veida konsultācijas ir ļoti efektīvas un interesantas. Lēmumu pieņēmēji izteici vēlmi, ka šādas konsultācijas varētu notikt visos pagastos. Tas dotu iespēju iesaistīt pašvaldības attīstībā vairāk jauniešu un veicināt efektīvāku jaunatnes politikas attīstību Bauskas novadā.

Nākamā vietējā līmeņa konsultācija notiks 26. maijā plkst., 11.20, Rundāles novada domē.

Aktuālajiem pasākumu norises datumiem sekojiet līdzi LJP twitter kontā LJP_lv vai LJP mājas lapā www.ljp.lv.

Pasākuma “Kafija ar politiķiem” formāts dod iespēju jauniešiem tikties ar lēmumu pieņēmējiem un runāt par jauniešiem aktuāliem jautājumiem vietējā līmenī. Pasākums jauniešiem paver iespējas izzināt vietējo pašvaldību iespējas īstenot jauniešu idejas arī reģionālā un nacionālā līmenī.

Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija. Projekts tiek īstenots laikā no 01.09.2015. līdz 01.08.2017. visa Latvijā.

 

Informāciju sagatavoja 

biedrības „Jaunatne smaidam” 

Bauskas novada reģionālās nodaļas koordinators

Andris Kāposts

E-pasts: andris.kaposts@jaunatnesmaidam.lv

Tālr: 20597141