Piedalīsimies apmācībās Europe Daily! Think European-Act Locally | Jaunatne smaidam
Piedalīsimies apmācībās Europe Daily! Think European-Act Locally

Biedrības „Jaunatne smaidam” biroja vadītājs piedalīsies starptautiskās apmācībās "Europe Daily! Think European-Act Locally" programmas Erasmus+ ietvaros un vadīs darba sesiju par āra dzīves metožu izmantošanu darbā ar bērniem un jauniešiem.
 
Apmacības norisināsies Īrijā laikā no 2016. gada 18.-24. aprīlim. 
Apmācību galvenais mērķis ir dalīties ar labās prakses piemēriem Erasmus+ projektu ieviešanā ar nozīmīgu ietekmi vietējā līmenī un iepazīt dažādas neformālās izglītības metodes attīstot jaunas starptautiskās partnerības un radot jaunas projektu idejas.
 
Apmācībās piedalīsies dalībnieki no Īrijas, Apvienotās karalistes, Lietuvas, Latvijas, Spānijas, Portugāles, Grieķijas, Rumānijas, Polijas un Francijas.
Apmācības organizē Eurobug, International Youth Work Training and Collaboration Limited.