Piesakies dalībai jauniešu apmaiņas projektā Lietuvā! | Jaunatne smaidam
Piesakies dalībai jauniešu apmaiņas projektā Lietuvā!

Reiz Volts dinejs ir teicis - "Ja tu vari ko izsapņot, tu to vari arī īstenot". Vairākus simtus gadu atpakaļ cilvēce sapņoja par lidošanu debesīs. Šodien šis sapnis ir īstenots. 
 
Laikā no 19. līdz 23. jūnijam biedrības "Jaunatne smaidam" jaunieši metīsies izaicinājumā piedalīties starptautiskā jauniešu apmaiņas projektā "Avia Youth Exchange", kas norisināsies Lietuvā, Kartena lidostā. Jauniešiem būs izaicinājums apgūt dažādās kultūras, dalīties pieredzē, gūt jaunas prasmes un zināšanas iedvesmojošā lidostas vidē. Jauniešu apmaiņas projekta "Avia Youth Exchange" mērķis ir sekmēt jauniešu prasmju, zināšanu un attieksmju attīstīšanu pārvarot dažādus ''sķēršļus un izaicinājumus. Piecu dienu laikā jauniešiem būs iespēja izjust, ko nozīmē būt mazas grupas sastāvdaļai. Dalībnieku grupai tiks doti dažādi izaicinājumi, jāstrādā komandā un jāspēj atrast kopēja valoda ar vietējo sabiedrību. 
 
Ja tev ir vismaz 18 gadi, tu vēlies mesties izaicinājumā, apzināt savu radošumu un pilnveidot savu personību tev jābūt vienam no jauniešu apmaiņas projekta dalībniekiem! Sīkāka informācija par dalības nosacījumiem un pieteikšanās kārtību rakstot uz e-pastu: info@jaunatnesmaidam.lv(link sends e-mail) vai zvanot: 28663569.