Radam konkrētas rīcības jauniešu politiksās līdzdalības sekmēšanai | Jaunatne smaidam
Radam konkrētas rīcības jauniešu politiksās līdzdalības sekmēšanai

 
Biedrības „Jaunatne smaidam” pārstāvis no 29. oktobra līdz 31. oktobrim piedalījās Strukturētā dialoga IV cikla noslēguma konferencē, kas norisinājās Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikumā.
Konferences tēma bija jauniešu iespēju veicināšana politiskajai līdzdalībai. Konferences mērķis bija izstrādāt rīcību priekšlikumus Eiropas Savienības jaunatnes konferences rekomendāciju ieviešanai Latvijā. No 21. līdz 24.septembrim Luksemburgā norisinājās Eiropas Savienības (ES) J...aunatnes konference, kurā vairāk kā 200 jaunieši un politikas veidotāji no visas Eiropas apstiprināja rekomendācijas un to īstenošanas priekšlikumus jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai.
Konferences laikā tās dalībnieki strādāja četrās darba grupās: skola un līdzdalība, politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji, jauniešu padomes un jauniešu organizācijas, darbs ar jaunatni un jaunatnes politika.

Konferencē Latvijas Jaunatnes padome (LJP) prezentēja jaunākos pētījuma datus par jauniešu politisko līdzdalību Latvijā, jauniešu līdzdalības iespējām un to izmantošanu.
Pētījuma „Jauniešu politiskā līdzdalība Latvijā” rezultāti apliecina, ka kopumā jauniešu līdzdalības aktivitāte Latvijā nav augsta. Tikai aptuveni ¼ daļa jauniešu vismaz reizi mēnesī piedalās kādās sociālās, sabiedriskās vai interešu aktivitātēs. Viszemākie līdzdalības rādītāji ir jauniešu iesaistei politiskajās aktivitātēs – tikai 2% jauniešu regulāri iesaistās partiju darbā, politiskajās diskusijās un politiskos pasākumos.
Novembrī rekomendācijas tiks iesniegtas izskatīšanai Eiropas dalībvalstu Jaunatnes jomas ministriem un pēc tam nodotas īstenošanai dalībvalstīm. Rekomendācijās ir iekļauti vairāk nekā 40 000 Eiropas jauniešu ieteikumi, kas apkopoti no 18 mēnešus ilgušām Strukturētā dialoga konsultācijām ES dalībvalstīs, tajā skaitā arī Latvijā.
Strukturētais dialogs jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī.
Konferenci organizēja Latvijas Jaunatnes padome ar Eiropas Komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu.