Starptautiskā jaunatnes diena atskan arī Vecumniekos | Jaunatne smaidam
Starptautiskā jaunatnes diena atskan arī Vecumniekos

Sestdien, 13. augustā spītējot lietum norisinājās virkne pasākumu, kur jaunieši varēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī gūt informāciju par iespējām vietējā līmenī un starptautiskajā līmenī. Jau trešo gadu Vecumnieku novada bērni un jaunieši pulcējas Vecumnieku brīvdabas estrādē un Jaunā ezera krastā, lai radoši darbotos un priecātos pirmsskolas radošajā festivālā “Ko liksi skolas somā 2016”.
Vecumnieku tautas nams, sadarbībā ar Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolu, Vecumnieku novada domes Sporta skolu un biedrību “Jaunatne smaidam” aicināja skolēnus uz dažādām radošām, izglītojošām un aktīvām nodarbēm.
Spītējot rudenīgajiem laika apstākļiem sanākušie ar lielu interesi piedalījās radošajās darbnīcās. Stacijā “Kas tevi latvisku dara” ikviens varēja iededzināt koka pamatnītē latvisku zīmi vai kādu citu zīmējumu. Šajā nodarbē interesentiem palīdzēja atsaucīgie jaunieši, mūsu brīvprātīgie palīgi Agnija Praškeļeviča un Daniels Zālamanis.
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Antra Gustsone aicināja darboties gribētājus veidot gaismu atstarojošus piekariņus, kamēr Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas jaunieši, varonīgi spītējot vējam un lietum, apgleznoja pēdejo no četrām estrādes sienas plāksnēm. Liels paldies par darbu Undai Rušmanei, Aigai Andrai Dručkai, Katrīnai Lavrinovičai, Diānai Ivaškevičai, Robertai Paulai Tomsonei un, protams, Alvim Mačukānam, pēc kura skicēm ir tapuši visi četri gleznojumi.  
Interesantā tehnikā darinātas cepures un krāšņas matu rotas bērniem palīdzēja veidot Vecumnieku tautas nama floristikas studijas dalībnieces Ineta Kanna un Kristīne Kuzma. Paldies Inesei Priedei par atbalstu materiālu sagādāšanā. Par vasaras krāsaino sapņu ilgāku paturēšanu atmiņā rupējās Vecumnieku tautas nama mākslinieciskā vadītāja Vita Vēvere, aicinot sanākušos darboties radošajā stacijā “Sapņu ķērāju gatavošana”. Savas skanīgās balsis atmodināt jaunajam mācību gadam mazajiem dziedātājiem palīdzēja Vecumnieku tautas nama bērnu vokālā ansambļa “Zīļuki” vadītāja Dace Starta vadot aktivitāti “Brīvais mikrofons”.
Par aktīvām nodarbēm rupējās Vecumnieku novada domes Sporta skola, tās direktors Ivars Sprancis un trenere Līga Macarovska kā arī biedrība “Jaunatne Smaidam”, kas Renāra Manuilova vadībā šajā gadā asistēja drosmīgākajiem apmeklētājiem alpīnisma sienas pievarēšanā. Ekstrēmākas izjūtas sanākušie varēja baudīt izjādēs ar Jātnieku sporta kluba “Gaita” zirgiem treneres Elladas Kazašvili uzraudzībā. Savukārt ar saviem motocikliem interesentus iepazīstināja Vecumnieku motociklisti Gatis Vēveris, Arvis Liepiņš, Edgars Podēns, Laimonis Reinvalds un Aivars Petruševics.
Arī šajā gadā Vecumiekos viesojās Valsts policijas tēli – bebrs Bruno un runcis Rūdis, kuri izglītoja bērnus drošības jautājumos un palīdzēja bērniem veidot atstarotājus. Aizraujoša bērniem šķita iespēja uzlaikot policijas formas, ķiveres, aizsargapģērbu un paturēt rokās došības sargu inventāru. 
Sarīkojuma gaitā ikvienam bija iespēja piedalīties “Ko liksi skolas somā 2016” balvu izspēlē. Vecumnieku tautas nama un biedrības “Jauniešu klubs Ideja” dāvaniņas laimēja Elīza Zaiceva, Estere Vietniece, Angelika Svelovceva, Toms Logins un Annija Klipa, savukārt galvenās balvas – sarīkojuma atbalstītāja Vecumnieku veikala Elvi dāvanu maisus saņēma Džesika Olmane un Estere Vairova.
Pozoitīvām emocijām un platiem smaidiem bagātu izdzīvojām pirmskolas radošo fesitvālu “Ko liksi skolas somā 2016”! Tas nebūtu iespējams bez mūsu atbalstītājiem un palīgiem! Sirsnīgs paldies visiem!
 
Autors: Agrita Laudurga, Vecumnieku tautas nama vadītāja