Strukturētā Dialoga kritiskās domāšanas darbnīcas aicinās palūkoties uz pasauli nedaudz kritiskāk | Jaunatne smaidam
Strukturētā Dialoga kritiskās domāšanas darbnīcas aicinās palūkoties uz pasauli nedaudz kritiskāk

Jau novembrī Latvijas reģionos norisināsies Strukturētā Dialoga (SD) kritiskās domāšanas darbnīcas. Darbnīcās, ar interesantu metožu palīdzību, tiks veicinātas kritiskās domāšanas prasmes jauniešos un lēmuma pieņēmējos, kas ļaus izvērtēt Latvijas un Eiropas līmenī izveidotās SD rekomendācijas.
 
Kā top rekomendācijas?
 
Kopš 2016.gada janvāra visā Latvijas teritorijā - vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī -  ir notikušas  25 Strukturētā Dialoga konsultācijas. Šo konsultāciju laikā pasākuma dalībnieki savā starpā diskutēja par SD V cikla tematu - Visu jauniešu iesaiste dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai!”. Pasākumā pielietotā diskusiju metode - "Kafija ar politiķiem" - paredz lēmumu pieņēmēju, politiķu un deputātu kopā sanākšanu ar sevis pārstāvētā reģiona jauniešiem, lai kopīgi rastu risinājumus mūsdienās sabiedrībā esošajiem izaicinājumiem. Risinājumu gala fāze ir izveidotie ieteikumi un rekomendācijas. Ar Latvijas nacionālajā konferencē izstrādātajām rekomendācijām varat iepazīties šeit.
 
Kurš parūpējas par to, lai Latvijas jauniešu viedoklis tiktu saklausīts Eiropas institūcijās?
 
Strukturētā Dialoga norišu laikā ir iesaistīti vairāk kā 1200 Latvijas iedzīvotāji. Jāpiemin, ka lielākā daļa no pasākuma dalībniekiem ir jaunieši. Lai konsultācijās apspriestais un risinājumos un rekomendācijās iekļautais viedoklis varētu tikt izveidots kā rekomendācija, kuru iesniegt Latvijas atbildīgajām institūcijām, no 3. līdz 6. oktobrim Košicē (Slovākija) norisinājās Eiropas Jaunatnes konference. Šajā konferencē Latvijas jauniešu un lēmumu pieņēmēju viedokli aizstāvēja 5 cilvēku delegācija. Tās sastāvu nosaka Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa. Šajā reizē Latviju pārstāvēja Aija Riba (Izglītības un zinātnes ministrija), Edgars Lākutis (Izglītības un zinātnes ministrija), Emīls Anškens (Latvijas Jaunatnes padomes prezidents), Ramona Goba (SD vēstniece) un Paula Āboliņa-Ābola (SD projekta vadītāja Latvijā).
 
Kā noris darbs pie rekomendāciju izveides Eiropas līmenī?
 
Jaunieši un lēmumu pieņēmēji no visām 27 ES dalībvalstīm un 7 partnervalstīm, kā arī pārstāvji no Eiropas Jaunatnes foruma, Eiropas Komisijas un citām starptautiskajām organizācijām, vairāku dienu garumā kopīgi strādā pie dalībvalstīs aktualizētajiem izaicinājumiem un to risinājumiem. Pēc kopīga darba un vairāku metožu izmantošanas rekomendāciju tapšanas procesā, pasākuma noslēgumā tika prezentētas 16 rekomendācijas. Košicē aizvadītajā Eiropas Jaunatnes konferencē izstrādātās rekomendācijas pieejamas šeit.
 
Lai saprastu, vai rekomendācijas ir īstenojamas un aktuālas dalībvalstīs, lai izveidotu rīcībpolitiku un ieviešanas mehānisku apkopojumu, nepieciešama atgriezeniskā saite no jauniešu un lēmumu pieņēmēju puses. Latvijā šis process notiks SD kritiskās domāšanas darbnīcas “Domā gudrāk!” ietvaros.
 
Vairāk informāciju par nākamajiem Strukturētā Dialoga V cikla pasākumiem varat meklēt Latvijas Jaunatnes padomes mājas lapā: www.ljp.lv
 
Atskats uz Strukturētā Dialoga Nacionālo konferenci video formātā pieejams TE
 
Informāciju sagatavoja:
 Paula Āboliņa-Ābola
Strukturētā Dialoga projekta vadītāja
Paula.abolina.abola@ljp.lv