Tiek uzsākta Vecumnieku novada jauniešu viedokļa izzināšana | Jaunatne smaidam
Tiek uzsākta Vecumnieku novada jauniešu viedokļa izzināšana

Jau sākot ar 1. oktobri tiek veikta Vecumnieku novada jauniešu aptauja, kuras mērķis ir uzzināt jauniešu viedokli un informētību par aktivitātēm un iespējām Vecumnieku novadā, kā arī apkopot jaunatnes vēlmes un ierosinājumus, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti pašvaldībā.
Šī informācija ir nepieciešama, lai efektīvāk izprastu jauniešu intereses, iesaistītu jauniešus sabiedrisko aktivitāšu veidošanā, mazinātu neieinteresētu jauno iedzīvotāju daļu. Ir svarīgi jauniešos radīt sajūtu, ka viņš spēj ietekmēt lēmumu pieņemšanu Vecumnieku novada.
 
Ikvienam Vecumnieku novadā dzīvojošajam jaunietim no 13 līdz 25 gadu vecumam ir iespēja aizpildīt aptaujas anketu šeit: http://ej.uz/jauniesivecumniekos2017
Sniegtās atbildes un  ieteikumi tiks izmantotas Vecumnieku novada jaunatnes politikas plānošanā.
 
Jauniešu anketēšanu veic biedrība “Jaunatne smaidam” Vecumnieku novada domes deleģējuma līguma ievaros, par darba ar jaunatni funkciju veikšanu novada teritorijā. Biedrība “Jaunatne smaidam” ir jaunatnes organizācija, kas dod iespēju jauniešiem pilnveidot savas spējas un prasmes aktīvi līdzdarboties pilsoniskajās aktivitātēs vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī.
 
Vēlamies atgādināt, ka jebkuram Vecumnieku novada jaunietim ir iespēja pieteikties dalībai Vecumnieku novada jauniešu domē, un iesaistīties sabiedrisko aktivitāšu veidošanā. Pieteikšanās tiešsaistē - http://ej.uz/VNJD2017.  
Vairāk par līdzdalības iespējām un biedrību “Jaunatne smaidam” var uzzināt mājas lapā www.jaunatnesmaidam.lv kā arī sociālajos tīklos www.facebook.com/youth4smile un www.instagram.com/youth4smile.