TM 2023 Riga ir aizritējusi | Jaunatne smaidam
TM 2023 Riga ir aizritējusi

Pagājušā nedēļas nogale bija nozīmīgākais pagrieziena punkt biedrības līdzšinējā darbībā. Mums bija iespēja pierādīt sevi, kā daļu no starptautiskas jauniešu organizāciju apvienības Alliance of European Voluntary Service Organisations organizējot ikgadējo biedru, partneru un viesu tikšanos Technical meeting 2023. Laikā no 1. marta līdz 6. martam Rīgā sanāca kopā 92 dalībnieki no 31 valsts pārstāvot 50 organizācijas.
Līdztekus divpusējām organizāciju tikšanās reizēm veltījām laiku arī kopīgām diskusijām par būtiskiem izaicinājumiem brīvprātīgā darba jomā.

Dabas katastrofu radīto seku novēršana nav iedomājam bez brīvprātīgo iesaistes. Neskatoties uz nesenajiem notikumiem Turcijā, mūsu sadarbības partneri spēja ierasties uz šo sanāksmi un dalījās ar atziņām par šī brīža aktualitātēm un nepieciešamo rīcību jau tuvākajā laikā.

Tehniskās sanāksmes būtiskākais mērķis ir tikties un dalīties ar starptautisko brīvprātīgā darba nometņu programmām. Tomēr līdztekus šim, vairums organizāciju ir iesaistītas arī ilgtermiņa brīvprātīgā darba projektu īstenošanā Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros. Vienā no darba grupām diskutējām un meklējām risinājumus izaicinājumiem ar kuriem saskaramies ilgtermiņa projektu īstenošanā.
Vienā no darbnīcām pievērsāmies arī situācijai Ukrainā. Pieslēdzoties tiešsaistē ar pieredzi dalījās Будуємо Україну Разом - БУР pārstāvis, kurš iepazīstināja ar organizācijas paveikto darbā ar jaunatni un brīvprātīgā darba nometņu lomu kara seku likvidēšanai jau kopš 2014. gada.

Tehniskajā sanāksmē piedalījās arī International Palestinian Youth League - IPYL pārstāvji, kas deva iespēju iedziļināties šajā valstī notiekošajā konfliktā.

Tehniskā sanāksme ir būtiska vieta, kur tikties un dalīties pieredzē tādā veidā sekmējot brīvprātīgā darba kustības attīstību. Neskatoties uz neskaitāmām stundām strādājot divpusējās sanāksmēs un plašākās darba grupās, tā bija iespēja mūsu viesiem iepazīt arī nelielu daļu no Latvijas kultūras. Laika apstākļi deva iespēju iepazīt dažādo un mainīgo Latviju. Pateicoties vidējās paaudzes deju kolektīvām "Vēveri" no Vecumniekiem, esam parādījuši tautas deju bagātību. Savukārt Mantojums. Baldones folkloras kopa un Bārbeles folkloras kopa Tīrums deva iespēju ikvienam iepazīt latviešu folkloras bagātību un nedaudz arī apgūt mūsu dančus.

Tehniskās sanāksmes norises nebūtu iespējama bez mūsu brīvprātīgo komandas - kopīgi mēs varam! Paldies, Matīss Zandbergs, Roman Bažanov, Saivim Reķim, Kristapam Bračkam un Oskars Sabo.
Biedrības "Jaunatne smaidam" brīvprātīgo dalība bija iespējam pateicoties projektam “Globāli izaicinājumi vietējā realitātē”, kas tiek īstenots Eiropas Jaunatnes gada ietvaros, par kuru vairāk var uzzināt ljp.lv/ejg
#WeAreTheAlliance #TM2023Riga #EiropasJaunatnesGads