Top stratēģiskais plāns | Jaunatne smaidam
Top stratēģiskais plāns

27.-28. jūlijā norisinājās biedrības "Jaunatne smaidam" esošo un topošo biedru apmācības "Stratēģiskā plānošana". Apmācības norisinājās projekta "Atrast sevi" ietvaros. Divu dienu intensīvā darba rezultāts ir biedrības darbības stratēģija 2016.-2018. gadam. 

 

Šajās divās dienās mēs radījām vīziju par "Jaunatne smaidam" pēc desmit gadiem, vienojāmies par stratēģijas mērķi un darbības virzieniem. Apmācību laikā mūsu biedru pulkam pievienojās arī jauni biedri, par ko esam jo īpaši gandarīti. 

 

Projekts "Atrast sevi" tiek īstenots ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstu Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.