Uzsākam darbu pie attīstības programmas izstrādes | Jaunatne smaidam
Uzsākam darbu pie attīstības programmas izstrādes

Divu dienu mācību rezultātā biedri vairāk iedziļīnājās biedrības vēsturē un meklēja izaicinājumus nākotnei. Darba procesā tapa skaidrsa, ka līdzšinējā misija un mērķi ir novecojuši. Ir jāmeklē jauns definējums organizācijas darbības attīstībai. Divu dienu intensīva darba rezultātā mums izdevās definēt biedrības vīziju, misiju, mēr''kus un uzdevumus. Esam patiesi gandarīti par paveikto un turpināsim darbu detalizētu uzdevumu definēšanā. Darbs pie attīstības programmas izstrādes turpināsies darba seminārā 3. oktobrī.
Aktivitāte tiek īstenota projekta #15taislīmenis ietvaros, ko finansē Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gadam.
#15taislīmenis #stratēģiskāplānošana