Jaunatne smaidam piedalīsies Strukturētā Dialoga vēstnieku - jauniešu apmācībās | Jaunatne smaidam
Jaunatne smaidam piedalīsies Strukturētā Dialoga vēstnieku - jauniešu apmācībās

Jau šajā nedēļas nogalē notiks pirmā Strukturētā Dialoga V cikla aktivitāte Latvijā - Strukturētā dialoga vēstnieku-jauniešu apmācības.
Apmācības tiek organizētas ar mērķi iepazīties ar Strukturētā Dialoga Eiropā īstenošanu Eiropā un Latvijā, Strukturētā dialoga IV cikla rezultātiem un V cikla norisi, vienotos par praktiskiem sadarbības apsektiem un vairāk uzzinātu viens par otru.
Apmācībās tiek nodrošināta ēdināšana, materiāli, apmācību vadītāji, naktsmītnes. Transporta izmaksas dalībniekiem uz/no pasākuma norises vietu ir jāsedz pašiem.
Apmācību darba valoda: latviešu. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts tulkojums uz/no krievu un/vai angļu valodām.
Apmācības vadīs foršās Eiropas jaunatnes politikas ekspertes: Evija Rudzīte un Inese Šubēvica.
Dalībai SD vēstnieku iniciatīvā izrādīja vairak ka 40 jaunieši no visas Latvijas, no tiem 25 jaunieši ir apstiprināti dalībai apmācībās. Jauni pieteikumi uz apmācībām vairs netiek pieņemti, bet joprojām ir iespēja izteikt interesi līdzdarboties turpmākos SD V cikla pasākumos, sadarbības iespējas pārrunājot individuāli (sazinieties ljp@ljp.lv).
Lai veicinātu savstarpējo sadarbību, apmācībās aicināti piedalīties arī LJP valde, biroja darbinieki, SD reģionālie partneri un moderatori. Reģionālo sadarbības partneru kontaktinformācija drīzumā tiks publicēta LJP mājas lapā, par iespēju iesaistīt LJP moderatoru kopas dalībniekus savos pasākumos - lūdzu sazinieties ljp@ljp.lv.
Joprojām aicinām pieteikties moderatorus, kas vēlas sadarboties ar LJP 2016.-2017.gadā dažādu ar jaunatnes politiku un darba ar jaunatni vietējo, reģionālo un nacionālo pasākumu vadīšanā un/vai moderēšanā http://ljp.lv/ljp-vakances-2016-2017/. Pieteikties var, sūtot savu CV uzljp@ljp.lv.
Jau janvara beigās, LJP mājas lapā un sociālajos tīklos tiks publicēts aicinājums pieteikties uz SD V cikla atklāšanas konferenci, kas notiks 26.februārī Jauniešu galvaspilsētā – Jelgavā http://ljp.lv/sviniga-pasakuma-godinati-gada-brivpratigais-2015-ieguveji-no-visas-latvijas-un-pazinota-pirma-latvijas-jauniesu-galvaspilseta/
Strukturētā dialoga aktivitātes tiek organizētas un finansētas projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Maltas un  Slovākijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros, ar Eiropas Komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
 
Informāciju sagatavoja:
LJP izpilddirektore Inese Šubēvica, ljp@ljp.lv, 29209607