Jaunatne smaidam uzsāk jauno starptautiskā brīvprātīgā darba sezonu | Jaunatne smaidam
Jaunatne smaidam uzsāk jauno starptautiskā brīvprātīgā darba sezonu

Ar vērienīgu kampaņu sociālajos tīklos 13. martā tiks atklāta starptautiskā brīvprātīgā darba nometņu 2017. gada sezona. Brīvprātīgā darba nometnes ir populārākais starptautiskā brīvprātīgā darba veids, kurā iepriekšējā gadā iesaistījās vairāk kā 13000 jaunieši visā pasaulē.
 
Biedrības „Jaunatne smaidam” biroja vadītājs Renārs Manuilovs no 4. līdz 7. martam piedalās Eiropas Brīvprātīgā darba organizāciju apvienības ALLIANCE tehniskajā sanāksmē, kas norisinās Ņižņi Novgorodā, Krievijā.
 
Pasākumā piedalās 133 dalībnieki no 44 valstīm pārstāvot 71 organizāciju. Tehniskās sanāksmes ietvaros organizāciju pārstāvji divpusējās tikšanās reizēs pārrunā brīvprātīgā darba programmas jaunajā sezonā kā arī vienojas par sadarbības iespējām.
 
Sākot ar 13. martu ikviens interesents var meklēt brīvprātīgā darba nometņu un ilgtermiņa starptautiskā brīvprātīgā darba projektu iespējas biedrības “Jaunatne smaidam” mājas lapā http://www.jauntnesmaidam.lv
 
Eiropas Brīvprātīgā darba organizāciju apvienība ALLIANCE (Alliance of European Voluntary Service Organisations) ir starptautiska nevalstiska jauniešu organizācija - nacionālu organizāciju sadarbības tīkls, kas kopā strādā starptautiskā brīvprātīgā darba kvalitātes un attīstības jomā.
 
ALLIANCE tika izveidota 1982. gadā un šobrīd tajā darbojas organizācijas no 28 valstīm. ALLIANCE dalīborganizācijas un partnerorganizācijas sekmē vietējās sabiedrības attīstību, starpkultūru izglītību, iecietību un mieru ar neformālās izglītības starpniecību īstenojot starptautiskā brīvprātīgā darba projektus un īstenojot aptuveni 15000 brīvprātīgo apmaiņas gadā.
 
Visi īstenotie projekti nodrošina papildus resursus un atbalstu vietējai sabiedrībai, tai pašā laikā sniedzot iespēju brīvprātīgajiem no dažādām sociālajām vidēm un dažādā vecumā iepazīt un izdzīvot starpkultūru pieredzi.
 

2017. gadā biedrība „Jaunatne smaidam” ir ieguvusi viesorganizācijas statusu, kas ir priekšnosacījums tālākai partnerības nostiprināšanai ar ALLIANCE.