Mekklējam risinājumus jauniešu migrācijas problēmjautājumiem starptautiskā hakatonā | Jaunatne smaidam
Mekklējam risinājumus jauniešu migrācijas problēmjautājumiem starptautiskā hakatonā

Šī gada 14. septembrī biedrības “Jaunatne smaidam” jaunatnes darbinieks piedalījās hakatonā (inovāciju maratons) “#Youth migration’’ Viļņā, Eiropas komisijas pārstāvniecības Lietuvā  ēkā. Hakatonā tika prezentēti Lietuvas, Polijas un Latvijas organizāciju divu gadu ilga izpētes projekta rezultāti par jauniešu migrāciju. Hakatonā piedalījās 100 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Polija. Projekta laikā visās 3 valstīs tika organizētas intervijas ar diasporas jauniešiem, rīkoja pasākumus diasporas jauniešiem. Hakatons bija šo divu gadu ilgušo aktivitāšu kulminācija.
 
Hakatons sākumā tika prezentēti pētījuma laikā iegūtie statistikas dati par jauniešu migrācijas izmaiņām pēdējo 10 gadu laikā, emigrējušo jauniešu skaitu, emigrēšanas galamērķus un iemeslus. Prezentācijām sekoja darbs grupās. Katrai grupai tika dots ar jauniešu migrāciju saistīts problēmjautājums, kuram bija nepieciešams jauns risinājums. 
 
Pasākums tika rīkots Eiropas Savienības programmas Erasmus+: Jaunatne darbībā projekta ietvaros.