Jaunatnes dialogs | Jaunatne smaidam
Eiropas Jaunatnes dialogs

Eiropas Jaunatnes dialogs ir iespēja jauniešiem un politikas veidotājiem aktualizēt problēmjautājumus savas valsts un Eiropas līmenī. Eiropas Jaunatne dialogs ir instruments, kas nodrošina jaunatnes politikas atbilstību jauniešu aktuālajām vajadzībām visā Eiropā, un process, kas sniedz iespēju jauniešiem iesaistīties politikas veidošanā par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus.

Eiropas Jaunatnes dialoga mērķis ir kalpot par forumu, kurā pastāvīgi kopīgi apsver, kādas ir prioritātes Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, tās īstenošanu un pārraudzību. Tā uzdevums ir iesaistīt plašu jauniešu un jaunatnes organizāciju loku apspriedēs visos līmeņos ES dalībvalstīs, ES Jaunatnes konferencēs, kā arī Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā.
Eiropas jaunatnes dialogs ir ES jaunatnes līdzdalības instruments un Strukturēta dialoga pēctecis. Jaunais Eiropas jaunatnes dialogs ilgs nākamos 9 gadus. Šim process sekos 18 mēnešu darba cikliem ar vienu vispārēju tematisko prioritāti ciklam, kas ir cieši saistīts ar ES jaunatnes stratēģijas un Eiropas jaunatnes mērķu prioritātēm.
Katrs cikls koncentrējas uz citu tematisko prioritāti (ko noteikusi Jaunatnes lietu ministru padome).

7. cikls tika īstenots no 2019. gada janvāra līdz 2020. gada vidum ES Padomes prezidentūras „trio" Rumānija - Somija - Horvātijas laikāGalvenā tēma šajā valstu prezidentūras “trio” bija “Iespēju radīšana jauniešiem (Creating oppurtuniets for youth).
7. cikla rezultāti
 
8. cikls (2020. gada jūlijs - 2021. gada decembris).
ES Padomes prezidentūras „trio" Vācija - Portugāle - Slovēnija.
"Eiropa jauniešiem - jaunieši Eiropai: telpa demokrātijai un līdzdalībai" - "Europe for YOUth – YOUth for Europe: Space for Democracy and Participation"