Projects | Jaunatne smaidam

Projects

2018

 • ILGTspējīgs

  Projekts “ILGTspējīgs” ir biedrības “Jaunatne smaidam” iniciatīva. Projekta vispārīgais mērķis sekmēt biedrības „Jaunatne smaidam” attīstību, kā vienu no spēcīgākajām un atpazīstamākajām jauniešu organizācijām biedrības darbības teritorijā, piedāvājot bērniem un jauniešiem regulāras aktivitātes sociālās iekļaušanas un pilsoniskās līdzdalības jomās, attīstot vietējo un starptautisko brīvprātīgā darba sistēmu, pilnveidojot aktivitātes interešu aizstāvības jautājumos un attīstot jaunus pakalpojumus biedrības ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai.

2017

 • “Cross Over” jeb stratēģiskās partnerības sadarbība

  No 15.  līdz 19. janvārim Čehijas galvaspilsētā Prāgā norisinājās apmācības par stratēģiskās partnerības projektiem "CROSS OVER”. Šajās apmācībās piedalījās četras dalībvalstis – Latvija, Čehija, Lietuva un Horvātija. Latviju pārstāvēja arī biedrības “Jaunatne smaidam” biroja vadītājs Renārs Manuilovs.

 • Ejam ielās!

  Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstīt darba ar jaunatni īstenošanu Vecumnieku novadā. 

 • Eiropas Brīvprātīgā darba projekts YOUTH4SMILE

  Biedrība "Jaunatne smaidam" laikā no 1.05.2017.-31.10.2018. uzņems divus brīvprātīgos jauniešu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" programmas ietvaros - Antonio (Itālija) un Giuseppe (Itālija). 

2016

 • ES PAR...

  Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs biedrības darbības teritorijā.

 • Natura es mi Cultura – īstermiņa EBD projekts Spānijā.

  Biedrība „Jaunatne smaidam” ir viens no septiņiem sadarbības partneriem īstermiņa Eiropas brīvprātīgā darba projektā „Natura es mi Cultura”, kas norisināsies Spānijā.

 • Eiropas Brīvprātīgā darba projekts "YOUTH4SMILE"

  Biedrība "Jaunatne smaidam" laikā no 1.07.2016.-30.06.2017. uzņems divus brīvprātīgos jauniešu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" programmas ietvaros - Viktoriju (Krievija) un Maksimiliano (Spānija). 

 • Members of Youth for Smile will participate in the training course in Belarus

  Biedrības "Jaunatne smaidam" pārstāvji no šā gada 26. septembra līdz 3. oktobrim piedalīsies starptautiskās apmācībās "PR tools for a good reputation", kas norisināsies Baltkrievijā.

 • Jauniešu apmaiņas projekts INTO THE WOODS

  No 21.- 30. oktobrim Daugirdiškės, Lietuvā norisinājās jauniešu apmaiņas projekts „Into the Woods“. Projekta mērķis bija parādīt dabas nozīmīgumu ikdienas dzīvē un mainīt jauniešu attieksmi pret to. Projekts īstenots "Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros.

2015

 • Jauniešiem būs iespēja atrast sevi!

  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi biedrības „Jaunatne smaidam” projekta pieteikumu „Atrast sevi”, kas tika iesniegts Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam atklātā projektu konkursā „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”.

2014

 • Līdzdalības skola

  Biedrība "Jaunatne smaidam" 2014. gada septembrī, oktobrī un novembrī  ir īstenojusi Zemgales NVO projektu programmas projektu "Līdzdalības skola". Tā ietvaros Iecavas un Vecumnieku novados notika apmācību cikls "Līdzdalības skola" un līdzdalības pasākums "Kafija ar politiķiem". 

 • Pasaki paroli un līdzdarbojies!

  Biedrība „ Jaunatne smaidam” no 2014. gada jūnija līdz septembrim īstenos projektu „Parole: Līdzdalība II”, kas Jaunatnes politikas valsts programma 2014. Gadam konkursā „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ir ieguvis finansējumu vairāk kā trīs tūkstošus eiro apmērā, lai īstenotu projektā ieplānotās aktivitātes.

 • Uzsākam LEADER projekta "Aktīvs" īstenošanu

  Sākoties jaunam gadam, arī biedrībā „Jaunatne smaidam” gaidāmi jaunumi. Šogad esam ieguvuši finansējumu LEADER  projektam, kas paredz attīstīt sporta tūrisma apmācību programmu sociālās iekļaušanas un dzīves prasmju apguves nodrošināšanai bērniem un jauniešiem biedrības „Jaunatne smaidam” darbības teritorijā.

 • Competences & Core Qualities Partnership Building Activity

  2014. gada jūnijā biedrības "Jaunatne smaidam" valdes loceklis Renārs Manuilovs piedalījās partnerības veidošanas seminārā „Competences & Core Qualities Partnership Building Activity” Nīderlandē.

 • Pēc zināšanām un iedvesmas uz Beļģiju

  No 24. līdz 29. novembrim „Jaunatne smaidam” pārstāve Inese Pučeka atradās Beļģijā lai piedalītos apmācībās “INCREASING OUR YOUTH OPPORTUNITIES”.

2013

 • You Can...

  Vecumnieku novadā biedrība "Jaunatne smaidam" īstenos starptautisku jauniešu apmaiņas projektu "Y

2011

 • Latviešu gadskārtu tradīciju piedzīvošana Bārbelē

  LEADER+ projekta ietvaros esam izgatavojuši tautas tērpus deju kopai “Bārbele” un īstenojuši latv

2010

 • Tautas tērpu iegāde Bārbeles jauniešu deju kolektīvam „Rakari”

  Vecumnieku novada Bārbeles pagasta jauniešu deju kolektīvs "Rakari" tika izveidots pirms 20 gadie