YOUTH4SUSTAINABILITY | Jaunatne smaidam
YOUTH4SUSTAINABILITY

Projekta mērķis ir attīstīt Jauniešu māju kā kopienas iniciatīvu centru - vietu kur ir iespēja radīt, piedzīvot un būt kopā.  Būtisks šī projekta aspekts ir arī ilgtspējīga attīstība. Projekta ietvaros tiks īstenotas divas īstermiņa brīvprātīgā darba nometnes Vecumnieku novada Bārbeles pagastā. To ietvaros jauniešu grupas iesaistīsies Bārbeles ciema vides labiekārtošanā Jauniešu mājas apkārtnē, kā arī pašas Jauniešu mājas labiekārtošanā. Esam iecerējuši uzsākt kopienas  parka izveidi teritorijā līdzās Jauniešu mājai. Jau šobrīd Jauniešu māja savā apkārtnē pulcē gan bērnus, gan jauniešus, gan arī ģimenes. Līdzās Jauniešu mājai pašvaldība ir izveidojusi bērnu rotaļu laukumu pašiem mazākajiem Bārbeles ciema iedzīvotājiem. Esam iecerējuši izveidot kopienas dārzu ar dažādiem garšaugiem un tējām padarot pievilcīgu apkārtējo teritoriju, kā arī izglītojot par vides daudzveidību un permakultūru. Kopienas parka izveidē piedalīsies ne tikai brīvprātīgie, bet arī vietējie iedzīvotāji - kopīgi veidojot permakultūras dobes, stādot kokus un krūmus, veidojot taciņas un dažādus vides elementus.

Vietējā līmenī tiks labiekārtota vide līdzās Jauniešu mājai, sekmēta izpratne par vides ilgtspēju un starpkultūru izglītība. Šis projekts ir būtisks instruments arī pilsoniskās līdzdalības sekmēšanā, jo plānotās aktivitātes vēlamies īstenot kopīgi arī ar vietējo kopienu. Ar projekta palīdzību vēlamies popularizēt starptautiskās brīvprātīgā darba nometnes un sekmēt jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalību brīvprātīgā darba aktivitātēs tuvākajos reģionos un Latvijā kopumā. Sadarbībā ar mūsu sadarbības partneriem vēlamies aktualizēt vietējās kopienās balstītu projektu īstenošanu un iekļaujošu projektu īstenošanu. Būtiska atbalsta platforma ir "Alliance of European Voluntary Service Organisations", kas caur dalīborganizācijām nogādās šī projekta pieredzi un atgriezenisko saiti gan no brīvprātīgajiem, gan no projekta partnerorganizācijām.

 

Projekts īstenots ar Eiropas Solidaritātes korpusa programmas finansiālu atbalstu.

 

Projekta Nr.: 2020-2-LV02-ESC11-003378