Reviews | Jaunatne smaidam

Atsauksmes

  • Mums Pieder Pasaule

    "Jaunatane smaidam" ir palīdzējusi Rundāles novada jauniešiem sevi apzināties kā atsevišķu un darbotiesspējīgu un varošu sabiedrības grupu no pašiem pirmssākumiem, t.i. 2011. gadā, ar "Līderu skolas" vadīšanu 3 nedēļu nogaļu garumā Mežotnes pilskalnā.