Junk playgrounds | Jaunatne smaidam
Junk playgrounds

Projekts "Junk playgrounds" ir Erasmus+ mazās partnerības projekts (2021-1-EE01-KA210-YOU-000030465), kas tika īstenots laikā no 01.01.2022. līdz 31.01.2023.

Projekta mērķis: Ārtelpu projektēšana neformālai izglītībai, kas veicina rotaļīgu demokrātisku līdzdalību, garīgo un fizisko veselību, radošumu un ilgtspējības domāšanu. Junk playground jēdziens (arī "celtniecības rotaļu laukums" vai "piedzīvojumu rotaļu laukums") ir plaši pazīstams tādās valstīs kā Apvienotā Karaliste, Dānija ("byggelegeplads"), Vācija, Šveice ("Kinderbaustelle") un nesen arī ASV.

 

Junk playground ir dzīvas un mainīgas āra rotaļu ainavas jēdziens. Tā būtiskie elementi ir autonoma brīvā spēle un pieejami rotaļu materiāli tā pilnveidei.

 

Zinātniskajos rakstos tā tiek saukta par “demokrātijas laboratoriju”: tā ir vieta, kur bērni un jaunieši var uzņemties iniciatīvu un patstāvīgi izveidot savu pasauli no dažādu materiālu gabaliņiem – koka, ķieģeļiem, riepām, virves. , krāsas, āmuri, naglas, zāģi, audums, tīkls, plastmasas caurules utt.

 

Tā ir arī vieta veselīgam riskam, kas ir būtiska prasme augot.

 

Līdz šim liela daļa no esošajām jaunatnes darba praksēm ir vērsta uz aktivitātēm telpās. Šobrīd esošie publiskie rotaļu laukumi lielā mērā ignorē bērnu vajadzību pēc autonomas pašvadītas spēles un nepieciešamības pēc fiziskiem un garīgiem izaicinājumiem. 

 

Erasmus+ finansētā projekta vispārējais mērķis ir veicināt inovācijas neformālajā izglītībā ārpus telpām Baltijas valstīs īstenojot sekojošus uzdevumus: 

 

1) Baltijas jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar inovatīvām zināšanām, labāko praksi, rīkiem un praktisko pieredzi ar Junkyard playground (radošie laukumi ) koncepciju, kas, kā pierādīts, veicina rotaļīgu demokrātisku līdzdalību, garīgo un fizisko veselību, ilgtspējīgu domāšanu un radošumu;

 

2) jaudīgu neformālās mācīšanās vides veidošana pēc Junkyard rotaļu laukuma koncepcijas visās trīs Baltijas valstīs (Igaunijā, Latvijā, Lietuvā): tā ir līdzdalību atbalstoša un līdzdalību rosinoša āra vide, kurā indivīdi ir brīvi rīkoties un attīstīt iniciatīvas pēc saviem ieskatiem.

 

3) Baltijas tīkla izveide brīvdabas neformālās izglītības praktiķiem un entuziastiem, lai turpinātu apmainīties ar idejām, pieredzi, izaicinājumiem un labāko praksi.

 

4) starpnozaru partnerības izveide starp ekspertiem un praktiķiem vietējā un reģionālā līmenī, lai zināšanas, prasmes un pieredze tiktu iesaistīta ar jaunatni saistītos attīstības procesos (piemēram, publiskās telpas dizainā), tādējādi ietekmējot sabiedrības attieksmi pret Junkyard rotaļu laukumu koncepciju.